Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dla Gimnazjum nr 1

Gimnazjum numer 1 w Raciborzu może pochwalić się kolejnym olbrzymim sukcesem, którym jest włączenie placówki do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jest to niezwykle prestiżowe wydarzenie, bowiem na Śląsku zaledwie 16 gimnazjów, otrzymało ten zaszczytny tytuł.Gimnazjum numer 1 w Raciborzu może pochwalić się kolejnym olbrzymim sukcesem, którym jest włączenie placówki do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jest to niezwykle prestiżowe wydarzenie, bowiem na Śląsku zaledwie 16 gimnazjów, otrzymało ten zaszczytny tytuł, a w Raciborzu ” Jedynka” jest pierwszą szkołą gimnazjalną, która może pochwalić się tym osiągnięciem. W poniedziałek 11.06. 2007, Pani dyrektor Anna Zygmunt oraz szkolny zespół do spraw promocji zdrowia w składzie: Bożena Machelska, Anna Kobylnik, Lidia Zalewska, Lesław Dwornicki odebrali w Urzędzie Miasta Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Ruch pod nazwą „Szkoła Promująca Zdrowie” rozwija się w Europie od 14 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, której wspólnie patronują Rada Europy, Komisja Europejską oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Przygotowuje on młode pokolenie nie tylko do zdrowego stylu życia, ale także do aktywnego uczestnictwa w budowaniu demokracji, tolerancji, poszanowania prawa człowieka, otwarcia na inne kultury, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Szkoły promujące zdrowie wypracowują przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji edukacji prozdrowotnej, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, tworzenia środowiska promującego zdrowie. Popularyzacja tego projektu to sposób na podnoszenie jakości realizacji edukacji prozdrowotnej jako elementu działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Te właśnie zadania stara się realizować Gimnazjum numer 1, aby stworzyć dla swoich uczniów środowisko bezpieczne i sprzyjające rozwojowi zdrowia oraz pozytywnych zachowań społecznych. Uczniowie edukowani są w zakresie szkodliwości nałogów, a także postaw asertywnych związanych z dokonywaniem racjonalnych wyborów. Certyfikat jest ukoronowaniem działań profilaktycznych, które placówka prowadzi od lat i ma zamiar kontynuować.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here