Budowa ujęcia wody w Strzybniku już otwarta

19 czerwca na terenie ujęcia wody w Strzybniku, odbyła się uroczysta konferencja prasowa związana z rozpoczęciem robót budowlanych na Kontrakcie nr II.

Kontrakt nr II realizowany jest w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/016 pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu„.

Dokument ten, oprócz budowy i modernizacji sieci wodociągowej, obejmuje także budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę ujęcia wody Strzybnik. Ma on na celu wybudowanie sieci kanalizacyjnej w dzielnicach dotychczas nieskanalizowanych, do których należą: Ocice, Brzezie, Sudół, Markowice, Miedonia, Stara Wieś i Płonia. Wybudowane zostanie również nowe ujęcie wody w Strzybniku. Pierwsze roboty ruszą w dzielnicy Ocice, kolejne dzielnice będą obejmowane robotami w miarę postępu prac projektowych.

- reklama -

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Posłowie na Sejm, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i gmin powiatu raciborskiego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Raciborzu, przedstawiciele wykonawcy oraz inżyniera.
Oficjalna część konferencji obejmowała przemówienia Prezydenta Miasta – Mirosława Lenka, Zastępcy Prezydenta Miasta, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) – Wojciecha Krzyżeka oraz reprezentantów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., wykonawcy oraz inżyniera.

Uwieńczeniem uroczystości było włączenie przez Prezydenta Miasta wiertnicy na terenie budowy. Na terenie ujęcia zostanie w sumie odwierconych 5 studni głębinowych, wybudowane zostaną także rurociągi technologiczne spinające wszystkie studnie, jak również magistrala wody surowej do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 1 Maja.

W 2005 r. stacja została zmodernizowana ze środków Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska. Doprowadzenie wody surowej do stacji z nowego ujęcia w Strzybniku, a następnie jej uzdatnienie i rozprowadzenie istniejącą siecią wodociągową do odbiorców zapewni w rezultacie znaczne podniesienie jakości wody w Raciborzu.

Umowa na realizację zadania została podpisana 18 grudnia 2006 r. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało konsorcjum firm:
Borbud” Sp. z o. o. z Raciborza, „Projwik” Sp. z o. o. z Opola oraz „Wodropol” S. A. z Wrocławia.

Wartość umowy wynosi 17,9 mln euro netto. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec listopada 2008 r.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here