Rola rodziny i szkoły w edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna to styl życia, wpływ jednej osoby na drugą i wzajemne wpływy jednostki i środowiska – przypomniał prezes Śląskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podczas konferencji miejskiej „Rola rodziny i szkoły w edukacji zdrowotnej”. Konferencja, która odbyła się 10 października, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Raciborzu z prezes Krystyną Klimaszewską, adresowana była do szkół i do instytucji współpracujących ze szkołą i rodziną.

Głównym celem spotkania było stworzenie platformy do prezentacji działań podejmowanych w zakresie edukacji zdrowotnej oraz wymiana doświadczeń w celu uzyskania wiedzy w zakresie edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych.
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na zagrożenia czyhające na zdrowie ucznia w szkołach m.in. uboga oferta sklepików szkolnych w zdrowe pełnowartościowe produkty, przeładowane tornistry uczniowskie. Naczelnik wydziału edukacji UM apelował o mobilizowanie młodzieży do uprawiania sportu.


Tezy, że promocja zdrowia winna być celem nadrzędnym działań oświatowych, nikt z prelegentów nie mógł podważyć.

W wyniku dyskusji ustalono, że należy podnieść świadomość dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych. Stwierdzono, że objawy psychosomatyczne obserwowane w wieku dorastania mogą mieć w przyszłości wpływ na kształtowanie zdrowia psychicznego, stąd więcej uwagi należy poświęcić na kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Do ciekawych wniosków doprowadziły badania ankietowe przeprowadzone przez pedagogów: Małgorzatę Kozioł, Józefę Kielak i Katarzynę Adamek – Chwalczyk w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z części badań w zakresie zdrowia psychicznego wynika, że „Źródłem stresu dla uczniów szkół podstawowych są w równym stopniu szkoła, koledzy oraz nauczyciele, ale dla uczniów gimnazjów: rodzice.” Ponadto badania uświadomiły uczestnikom konferencji, że jednak większość nauczycieli czuje się odpowiedzialna za wychowanie zdrowotne w szkole. Jednak pedagodzy służą tylko wsparciem dla rodziny.

To w rodzinie zaczyna się edukacja zdrowotna – już od pierwszych szczepień profilaktycznych. Rodzina jest ogniwem kształtowania postaw i opinii prozdrowotnych – mówiła Krystyna Klimaszewka. Rodzina to ten szczególny obszar działań zdrowotnych, który dopiero od niedawna został odkryty jako posiadający zasadniczy wpływ na zdrowie człowieka. Tu bowiem kształtują się podstawowe wzory zachowań, style życia, systemy wartości. Tu też rodzą się pozytywne więzi i pozytywne emocje przyjazne człowiekowi. W rodzinie dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów społecznych. Wychowanie zdrowotne polega na tym, by tak wychowywać, aby każdy chciał i umiał zdrowie doskonalić, chronić, ratować. Każde działanie zmierzające do zapobiegania chorobom i ich likwidowania jest działaniem na rzecz zdrowia, lub każde działanie z zakresu profilaktyki chorób jest utożsamiane z działaniem promującym zdrowie. Przy takiej interpretacji zadania rodziny w zakresie edukacji zdrowotnej są równoznaczne z jej udziałem w profilaktyce chorób. Generalnie więc działalność rodziców i środowisk promujących zdrowie jest skupione na przekazywaniu wiedzy, jak nie dopuścić do choroby lub do jej nawrotu.

.


Bo: „człowiek zdrowy może wiele osiągnąć w swoim życiu i być bardziej szczęśliwy”.

/BSp/


Na ostatnim zdj. organizatorki konferencji: Józefa Kielak, Dorota Jańska, Małgorzata Kozioł, Katarzyna Adamek – Chwalczyk i Krystyna Klimaszwewska.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here