Posiedzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Raciborzu

W Raciborzu obradować będą członkowie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. XXIV Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 30 listopada br. o godz. 11.00 w Muzeum przy ul. Gimnazjalnej 1. W trakcie posiedzenia omawiane będą między innymi uchwały dotyczące wysokości składki członkowskiej w 2008 r., plan finansowy i plan działalności na rok przyszły oraz sprawy dotyczące funkcjonowania samorządu lokalnego.

1. Początek obrad.

- reklama -

2. Otwarcie obrad oraz powitanie delegatów i zaproszonych gości.

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego.

5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Obrad Zgromadzenia Ogólnego.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

7. Przedstawienie informacji na temat działalności Związku w II połowie 2007 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu działalności Związku na 2008 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w roku 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2008 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania bilansu Związku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2007 rok.

12. Przyjęcie stanowisk w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here