Zebranie organizacyjne w sprawie V Spotkania Genealogów Polskich

0

28 marca o godzinie 12.00 w siedzibie ŚUTW przy ul. ks. Londzina 36 odbędzie się spotkanie o charakterze informacyjno-organizacyjnym.

Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-organizacyjne poświęcone przygotowaniom do "V Spotkania Genealogów", które zaplanowane jest w terminie od 12 do 14 czerwca.

- reklama -

 

Gośćmi tego spotkania będą współorganizatorzy ze Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego z prezesem Grzegorzem Mendyką. Wybór daty "V SGP" związany jest możliwością uczestniczenia gości w Dniach Raciborza.

 

– Przyjęcie roli gospodarza wiąże się z naturalnym powiązaniem genealogii z pięknym jubileuszem naszego grodu. Będzie jednocześnie ważnym etapem w realizacji podjętej przez nas inicjatywy przekonania mieszkańców Raciborza do zbierania informacji i materiałów o swojej rodzinie w celu opracowania Kroniki Rodzinnej i drzewa genealogicznego – mówi Piotr Klima.

 

Jednym z cennych walorów takiej pracy jest umocnienie więzi rodzinnych poprzez dokumentowanie więzi jej członków oraz opisywanie historii najbliższej i dalszej rodziny. To ambitne i potrzebne zadanie mogą realizować wszystkie pokolenia od wnuczków po dziadków. Z pewnością czas temu poświęcony będzie sprzyjał tworzeniu atmosfery bliskości, odpowiedzialności, wzajemnej pomocy ale i dumy z przynależności do swego rodu.

 

Aby przekonać seniorów do potrzeby takich działań ŚUTW zorganizował kurs pt.: "Moje drzewo genealogiczne i kronika rodzinna". Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów m. in. mgr. Adama Krawczyka – byłego kierownika USC, mgr Beaty Bańczyk – kierownika USC, mgr. Pawła Newerli – pisarza i historyka Raciborza, inż. Alfreda Otlika – kolekcjonera widokówek i kart pocztowych z dawnego Raciborza, mgr Aleksandrę Sieklicką – kierownika Oddziału Archiwum Państwowego w Raciborzu, mgr. Ryszarda Przygodę – raciborskiego genealoga, a także odbyć zajęcia w Archiwum Państwowym. W najbliższym czasie mają zamiar zwiedzić archiwum Parafii św. Mikołaja, w którym zachowały się księgi metrykalne urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów od XVII wieku i wysłuchać wykładu ks. Reinholda Porwola – proboszcza tego kościoła.

 

Obecnie w wielu krajach przyszła moda na szukanie swoich korzeni. Kiedyś było to zajęcie dla emerytów. Dziś jest nową pasją ludzi młodych. To nowe tak powszechne zjawisko zapoczątkował internet. Warto by do tego dzieła zachęcić rodziców, dzieci i ich dziadków. Ileż to razy, gdy starsze pokolenie wymiera żałujemy, że nie zdążyliśmy zadać wielu pytań.

 

Coraz częściej staje się modne rozmawianie o przodkach. W towarzystwie ludzie uwielbiają rozmawiać o prababkach czy pradziadkach i najchętniej spotykają się z przyjaciółmi, których również ciekawią różne epizody z życia.

 

Genealogia staje się kolejnym wielkim hobby. Socjologowie wiążą tę wielką falą zainteresowania genealogią z głodem wartości i relacji rodzinnych. Na świecie pojawia się mnóstwo instytucji wspomagajacych genealogiczną pasje. Coraz częściej w mieszkaniach młodych ludzi na Zachodzie miejsce wiszących na ścianach plakatów zajmują fotografie rodzinne, a jeszcze tak niedawno społeczeństwa tych krajów przeżywały głęboki kryzys rodziny. Często nie było kontaktów dorastających dzieci z rodzicami, a o fakcie zgonu dziadków nawet nie wiedziały.

 

Socjolodzy są zgodni. Kiedyś ludzie rysowali drzewa genealogiczne, żeby zapewnić sobie poważanie i umocnić pozycje społeczną. Dziś robią to w poszukiwaniu tożsamości. Psychologowie zapewniają: wiedza o przodkach nawet kontrowersyjna, trudna, wzmacnia poczucie wartości. Jest źródłem siły, która pomaga w codziennym życiu. A czasem też dobrej zabawy.

 

– Chcemy do rodzinnej archeologii przekonać Raciborzan. Zachęcamy abyśmy byli pierwszym pokoleniem, które nie boi się przeszłości, nawet jeśli odkrywamy w niej czarne wojenne karty. Jest to szczególnie znamienne w naszym regionie, gdzie żyją ludzie różnych narodów, kultur, wyznający różne religie i poglądy – wyjaśnia Klima.

 

Organizatorzy mówią: – Pragniemy wykorzystać wielki jubileusz Raciborza w celu upowszechnienia zainteresowania również historia swojej rodziny, bo przecież z tych wielu tak różnych i ciekawych dziejów składa się historia naszego miasta.

27 marca o godz. 16.00 w siedzibie ŚUTW odbędzie się wykład pt. "Genealogiczne peregrynacje z NAZWISKIEM", który wygłosi Grzegorz Mendyka, prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego z Wrocławia.

Lista proponowanych uczestników zebrania Komitetu Organizacyjnego "V Spotkania Genealogów Polskich".

 

Grzegorz Mendyka wraz z genealogami z Wrocławia (3-5 os.)
Newerla Paweł – raciborski historyk, pisarz
Labus Norbert – pasjonat historii
Bańczyk Beata – kierownik U. S. C.
Biskup Elżbieta – dyr Młodzieżowego Domu Kultury
Ceglarek Elżbieta – dyr Banku Spółdzielczego
Czekajło Józef – kier. Referatu Oświaty Starostwa Powiatowego
Fica Marian – raciborski genealog
Fiołka Alojzy – ŚUTW
Hajduk Adam – Starosta Raciborski
Kalabiński Janusz – Obserwatorium Geofizyczne P. A. N.
Klima Piotr – Z-ca Przewodn. Rady Miasta, prezes ŚUTW
Komaszko Nina – ŚUTW
Krawczyk Adam – ŚUTW, b. kier. U. S. C.
Kurpis Marek – naczelnik Wydz. Oświaty Urzędu Miasta
Lenk Mirosław – prezydent Miasta
Mika Norbert – przewodn. Rady Powiatu, dyr Gimnazjum Nr 5
Multan Bernadetta – złoty sponsor "V SGP"
Muszala-Ciałowicz Joanna – dyr Muzeum
Nowacka Ludmiła – z-ca prezydenta Raciborza
Pielczyk Urszula – księgowa ŚUTW
Przybyła Ryszard – przew. Sekcji Genealogicznej ŚUTW
Ks. Porwol Reinhold – proboszcz Parafii św. Mikołaja
Ks. Rzega Henryk – wicedziekan Dekanatu Racibórz
Riedel Maria – ŚUTW, radna Rady Gminy Krzyżanowice
Szecówka Adam – wykładowca U. Wrocławskiego, UO, PWSZ
Szczygielska Małgorzata – dyr Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publ.
Szepelawy Michał – rektor PWSZ
Sieklicka Aleksandra – kier. Oddz. Archiwum Państwowego
Tańska Agata – dyr Ośrodka Szkolno-Wychowaw. dla Niesł. i Słabosł.
Malcharczyk Leon – radny Powiatu i czł. Zarządu Powiatu
Wawoczny Grzegorz – redaktor naczelny Nowin Raciborskich
Wiśniewski Jerzy – prezes Stow. na Rzecz Integr. ”Podaj Rękę”
Wolny Ryszard – radny, przewodn. Komisji Oświaty RM
Wojtak Wojciech – kier. Stacji Sejsmologicznej PAN
Wystub Janina – dyr Raciborskiego Centrum Kultury
Wacławczyk Dawid – prezes Stow. – Grupa Rosynand
Kalus Urszula – ŚUTW
Kredzowiecki Wojciech – ŚUTW
Labus Norbert – raciborski historyk
Labocha Sylwia – nauczyciel G3
Nazarko Wojciech – Prezes Sokoła
Otlik Alfred – Kolekcjoner starych widokówek i kart z Raciborza
Rymanowicz-Głąb Małgorzata – nauczyciel SP 18
Wachowski Leon – ŚUTW
Wyrzykowski Leszek – Dyrektor II LO
Madera Sylwia – nauczyciel SP 13
Pluta Józef – Bractwo Kurkowe
Molęda Elżbieta – ŚUTW
Kalus Urszula, Kredrowiecki Wojciech
Stępień Beata – dyr SP 1
Robert Myśliwy – Radny RM, nauczyciel I LO
Regionalne Media
Piotr Dominiak – Inkuabtor Organizacji Pozarządowych

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here