OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO „ZEIG UNS, WAS DU KANNST!”

0

Integracja uczniów Gimnazjów i Technikum

Nauczycielki języka niemieckiego pani Elżbieta Szramek i pani Danuta Porwolik, przygotowały oraz przeprowadziły Olimpiadę Języka Niemieckiego pod hasłem „Zeig uns, was du kannst!”.

- reklama -

Celem olimpiady było przede wszystkim propagowanie nauki języków obcych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych, zachęcanie uczniów różnych szkół do zaprezentowania innym swoich umiejętności językowych, kształcenie kompetencji językowych, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, umacnianie wiary we własne siły oraz wykrywanie uzdolnionej młodzieży.

– rozumienia tekstu słuchanego,
– rozumienia tekstu czytanego,
– podstawowych wiadomości z gramatyki języka niemieckiego zawartych w programie nauczania zarówno dla gimnazjum, jak i technikum.

I etap konkursu odbył się 14 marca 2008r.
Wzięło w nim udział 13 uczniów z gimnazjów w Raciborzu, Tworkowie, Chałupkach, Bieńkowicach, Pietrowicach Wielkich, Krzanowicach i Kuźni Raciborskiej oraz 13 uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Nr 2 w Raciborzu.

Wyniki I etapu:
Gimnazjum
I miejsce eksequo:
Sonia Fraenzel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach,
Emilia Michna z Zespołu Szkół w Krzanowicach.

II miejsce:
Karina Mrowiec z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie.

Technikum:
I miejsce : Mateusz Pieruszka
II miejsce: Dominika Marcol
III miejsce: Piotr Glasman

II etap olimpiady odbył się w miniony piątek – 4 kwietnia 2008r.

Wyniki II etapu:
Gimnazjum
I miejsce: Karina Mrowiec z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie,
II miejsce: Emilia Michna z Zespołu Szkół w Krzanowicach
III miejsce: Sonia Fraenzel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach.

Technikum:
I miejsce: Piotr Glasman
II miejsce: Gabriel Dürschlag
III miejsce: Aleksandra Staniczek

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy wszystkich miłośników języka niemieckiego do wspólnej zabawy w przyszłym roku szkolnym.

Elżbieta Szramek

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here