Społeczna aktywność w gminie Rudnik

W gminie Rudnik istnieją organizacje przyczyniające się do szerzenia misji społeczeństwa obywatelskiego.

Coraz częściej w życiu publicznym na łamach różnych czasopism, gazet używa się pojęcia  "społeczeństwo obywatelskie". Wiele organizacji pozarządowych w ramach zadań statutowych ma „budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

- reklama -

 

Co to jest społeczeństwo obywatelskie?

 

Społeczeństwo obywatelskie wykazuje dużą aktywność i zdolność samodzielnego organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć niezależnie od organów władzy. Niezależność nie polega jednak na rywalizacji społeczeństwa z władzami, ale raczej na współpracy z nią, dla osiągania wcześniej wyznaczonych założeń. Jedną z podstawowych cech społeczeństwa obywatelskiego jest znajomość potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania na zasadach dobrowolnej aktywności. Dzięki osobistemu zaangażowaniu jesteśmy bardziej otwarci i zwiększa się nasz poziom przystosowania do różnych życiowych sytuacji. Budowanie stabilnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na dużej aktywności obywateli, jest szansą na rozwój demokracji oraz na rozwiązywanie problemów społecznych, wykluczenia  biedy we współczesnym świecie. Poza tak szczytnymi celami, aktywność społeczna daje możliwość zdobycia ogromnego doświadczenia, które może zwiększyć konkurencyjność młodego człowieka na rynku pracy.

 

W gminie Rudnik istnieje wiele organizacji, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do szerzenia misji społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie do rozwoju lokalnej demokracji. Każdy obywatel, w ramach swoich możliwości, ma szansę na osobiste zaangażowanie dla swojej społeczności. Nie trzeba być radnym, sołtysem, członkiem Rady Sołeckiej by mieć realny wpływ na to, co się dzieje w mojej miejscowości czy gminie.

 

Przepisy umożliwiają udział w posiedzeniach Rady Gminy, uczestniczenia w pracach Komisji Rady. Spore możliwości daje każdemu obywatelowi ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku. W oparciu o zapisy tej ustawy każdy kto jest zainteresowany może uzyskać informację dotyczące sposobu realizacji zadań przez wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne. Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności uprawnienia do: uzyskania informacji, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Każdy obywatel posiada uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Warto z tego prawa korzystać.

 

Pewna amerykańska socjolog, Margaret Mead, powiedziała kiedyś: – Nigdy nie miej wątpliwości, że mała grupa światłych i zaangażowanych obywateli może zmienić świat, tak naprawdę świat nigdy nie zmieniał się za sprawą czegoś innego.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here