Możliwość składania wniosków do Agencji Rynku Rolnego

0

Od 15 kwietnia do 15 czerwca Oddział Terenowy ARR będzie przyjmował wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że Oddział Terenowy ARR będzie przyjmował wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

 

– zbóż ozimych 
– zbóż jarych, 
– roślin strączkowych,
– ziemniaka.

 

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 

– 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych,
– 160 zł – w przypadku roślin strączkowych,
– 500 zł – w przypadku ziemniaków.

 

Ponadto za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego można skorzystać z programu Wspólnej Polityki Rolnej "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych".

 

Wnioskodawcy uczestniczący w programie unijnym – "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" mogą także ubiegać się o:

 

– dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
– dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach.

 

ARR udziela dopłat zatwierdzonym przez Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, którzy w czasie roku szkolnego, tj. od września do czerwca (z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych), organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych).

 

W ramach programu dopłaty przyznawane są do:
1. mleka,
2. mleka z dodatkiem smakowym (o zawartości wagowo min. 90% mleka),
3. jogurtu naturalnego,
4. serów świeżych i przetworzonych (o zawartości tłuszczu co najmniej 40% w suchej masie),
5. serów innych niż świeże i przetworzone (o zawartości tłuszczu co najmniej 45% w suchej masie).

 

Wnioskodawcą może być:
a. placówka oświatowa,
b. władza działająca w imieniu placówki oświatowej,
c. organizacja działająca w imieniu placówki oświatowej,
d. dostawca.

 

Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć w programie są zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, a następnie do złożenia – we właściwym oddziale terenowym ARR – wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w programie "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych".

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here