Posłowie dyskutowali o szkolnictwie zawodowym

0

– Obrady sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyły się  pod koniec maja, dotyczyły bezpośrednio naszej raciborskiej uczelni – mówi  prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy – Rektor PWSZ w Raciborzu.

W kilku kolejnych numerach „Eunomii” informowaliśmy Państwa, dzięki relacjom Rektora raciborskiej uczelni prof. nadzw. dra hab. Michała Szepelawego, o posiedzeniach ważnych gremiów, decydujących o przyszłym kształcie szkolnictwa wyższego (w tym Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych) w Polsce. W edycji czerwcowej przedstawiamy naszym Czytelnikom spostrzeżenia poczynione  przez Pana Rektora podczas niezwykle ważnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP VI kadencji.

- reklama -

 

Obrady sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyły się  29 maja bieżącego roku, dotyczyły bezpośrednio naszej raciborskiej uczelni, bowiem dyskutowano zarówno o szansach stojących przed Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi, jak  i o zagrożeniach dla funkcjonowania tych placówek. Poseł Andrzej Smirnow, przewodniczący Komisji, przedstawił na wstępie wyniki wizytacji, przeprowadzonych w pięciu Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych przez przedstawicieli sejmowej Komisji oraz posłów i senatorów, wywodzących się z regionów, w których wizytowane placówki działają. Stwierdzono bardzo znaczący wkład wyższych uczelni zawodowych w rozwój regionalny, a także wysoki poziom infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania tychże placówek, co jest wynikiem działania mechanizmu, który polega w przybliżeniu na tym, że  wyższe szkoły otrzymują od samorządów obiekty, które następnie remontują  i przystosowują do własnych potrzeb. Współpraca między samorządami i władzami uczelni przebiega wręcz wzorowo.

 

Wysoka ocena działalności Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych wypływa również ze stwierdzenia  kulturotwórczej roli tych uczelni. Miasto i region doznają niewątpliwej nobilitacji, dzięki obecności publicznej szkoły wyższej. Podkreślono, że niezwykle istotna rola publicznych wyższych uczelni zawodowych polega na przybliżeniu miejsc studiowania.

 

Poselska wizytacja potwierdziła potrzebę istnienia PWSZ-ów w ich obecnym kształcie i na dotychczasowych zasadach finansowania. Wszystkie wizytowane szkoły otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Mimo że w dyskusji wypowiadali się posłowie różnych opcji politycznych, wszyscy byli zgodni w eksponowaniu dużego i wielorakiego znaczenia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w regionach. Szczególnie często politycy podkreślali, jako podstawowy atut tych placówek, przybliżenie szkół do młodzieży z małych miejscowości oraz stworzenie warunków do zminimalizowania kosztów kształcenia.  

 

Jak wiadomo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego optuje za przekazaniem PWSZ-ów w gestię samorządów, a konkretnie Sejmików Wojewódzkich (pisaliśmy o tej propozycji w poprzednim numerze „Eunomii”). Wielu posłów, niezależnie od miejsca zajmowanego przez nich na scenie politycznej, zwracało uwagę, że taka decyzja odbierze placówkom ich autonomię.

 

Pojawiły się jednak głosy, że poprzez przekazanie publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego samorządom lepiej wkomponuje się ono w lokalny rynek pracy, bowiem zasadniczym celem PWSZ-ów  jest zaspokajanie potrzeb rynku pracy. Szkoły robią to bardzo dobrze, bo bez odpowiedniego rozpoznawania owych potrzeb nie byłby możliwy  dynamiczny rozwój tego typu placówek. 

 

Konkluzje wielu wypowiedzi poselskich brzmiały bardzo podobnie: nie należy zmieniać czegoś, co dobrze funkcjonuje i sprawdza się w naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

 

"Eunomia" – miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nr 5 (18) maj 2008
Redaktor naczelny: Janusz Nowak

 

 

      

            Czytaj również:

                       – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

                       – artykuły związane z PWSZ w Raciborzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Czytaj pełne wydanie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here