Czy władze lokalne mogą nadać nazwę mostowi nad Ulgą?

Do końca lipca można było głosować na jedną z trzech zaproponowanych nazw dla mostu nad kanałem Ulga.

Przypomnijmy konkurs na nazwę dla mostu przy Auchan został ogłoszony przez Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnic "Nad Odrą".

- reklama -

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnic "Nad Odrą” działa od kilku lat, ale formalnie zostało zarejestrowane w 2007 roku. Koncentruje swoją działalność na 4 dzielnicach: Markowice, Brzezie, Ostróg, Obora. – Pomysł sformalizowania stowarzyszenia pojawił się w roku ubiegłym podczas remontu mostu. Wówczas mieszkańcy dzielnic nad Odrą zmagali się z utrudnieniami związanymi z jego remontem. Stowarzyszenie zostało powołane w celu ochrony mieszkańców, ich praw – mówi jeden z członków stowarzyszenia, Józef Kastelik, jest ono również ciałem doradczym i inicjującym projekty składane później w UM i Starostwie.

 

W wyniku ogłoszonego konkursu w maju na nazwę dla mostu pojawiło się wiele propozycji. Organizatorzy spośród nich wybrali trzy: Most Staropolski, Most Husarski, Most Śląski.

 

 

– Z wielu propozycji wybraliśmy nazwy najczęściej zgłaszane i niebudzące zastrzeżeń historyków i znawców regionu. Odstąpiliśmy również od powiązania nazwy mostu z nazwami sklepów w centrum handlowym, most jest i będzie, a nazwy sklepów mogą ulec zmianie – mówi Dariusz Wiśniewski, przewodniczący stowarzyszenia.

 

Ostateczną decyzję postanowili pozostawić głosującym. Wobec tego ogłosili drugi etap konkursu, w którym można było głosować, wysyłając głosy na skrzynkę mailową lub biorąc udział w ankiecie znajdującej się na Raciborskim Portalu Internetowym.

 

– Na skrzynkę mailową dotarło do nas około 100 głosów. Najwięcej uczestników konkursu zagłosowało na nazwę Most Śląski, następnie Husarski i na końcu Staropolski. Z kolei z ankiety ogłoszonej na łamach Raciborskiego Portalu Internetowego wynika, że najwięcej jest zwolenników nazwy Most Husarski, potem Śląski i dalej Staropolski – wyjaśnia Wiśniewski.

 

Mając wyniki konkursu, stowarzyszenie zamierza zwrócić się do Urzędu Miasta Racibórz, bądź do Starostwa Powiatowego, aby radni na sesji – uwzględniając głosy internautów – nadali nazwę mostowi. Rodzi się jednak pytanie – czy władze lokalne mogą nadać nazwę mostowi nad Ulgą?

 

– Most nad kanałem Ulga w Raciborzu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 jest własnością samorządu wojewódzkiego województwa śląskiego. Administruje nim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Stowarzyszenie Dzielnic Nad Odrą w Raciborzu zwróciło się do nas z pismem datowanym na 21 lipca br. zawierającym informację o prowadzonym konkursie na nazwę mostu oraz prośbę o ufundowanie nagród. W odpowiedzi jaką przesłaliśmy poinformowaliśmy, że jako jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego nie dysponujemy funduszami na nagrody, bowiem nie przewiduje tego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/48/12/2006 z 22 maja 2006 roku. Jednocześnie przypomnieliśmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku w kompetencji rady gminy lub miasta leży nadawanie nazw ulic, placów w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku (art. 18, ust 2 p. 13). Ponieważ właścicielem mostu jest samorząd wojewódzki, wydaje się, że jedynie władze województwa, czyli zarząd i sejmik samorządowy województwa śląskiego mają prawo nadać nazwę mostowi, o którym mowa – wyjaśnia Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

W odpowiedzi ZDW na pismo stowarzyszenia, mające głównie informować o konkursie, a jednocześnie będące prośbą o nagrody dla uczestników konkursu – podkreśla Wiśniewski, czytamy iż przedmiotowa sprawa nie dotyczy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, gdyż ZDW jest jednostką budżetową, powołaną w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich w województwie śląskim i realizuje zadania statutowe, określone w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. „(…) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (…)”.

 

Jak mówi prezes stowarzyszenia – pójdziemy ze sprawą do władz lokalnych i zobaczymy, co uda się nam załatwić.

 

Wyniki ankiety z naszego portalu:

Most Staropolski – 373 głosy
Most Husarski – 7828 głosów
Most Śląski – 819 głosów

Zobacz również Wybieramy nazwę dla mostu przy Auchan.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here