List do redakcji: Modernizacja linii wysokiego napięcia w Brzeziu

Komitet Protestacyjny Mieszkańców Dzielnicy Brzezie w Raciborzu powstał spontanicznie w 1998 roku, gdy ówczesne GZE w Gliwicach ubiegały się o uzyskanie pozwolenia na modernizację przebiegającej przez Brzezie linii 110 kV.

Modernizacja miała polegać na zastąpieniu istniejących słupów nowszymi oraz na wymianie okablowania linii. Mieszkańcy samorzutnie złożyli protest w Urzędzie Rejonowym w Raciborzu. Niedługo później powstało stowarzyszenie pod nazwą Komitet Protestacyjny Mieszkańców Dzielnicy Brzezie w Raciborzu i od tego okresu stowarzyszenie, którego przewodniczącym jest Henryk Taszka, reprezentuje zainteresowanych mieszkańców w rozmowach, najpierw z GZE S.A., a obecnie Vattenfall Distribution Poland S.A.

- reklama -

 

W wyniku wielu spotkań, m.in. z mieszkańcami na terenie Brzezia, a także z władzami miasta, w trakcie których stowarzyszenie przedstawiało różne propozycje przebiegu spornej linii ustalono, że inwestor – Vattenfall Distribution Poland S.A. dokona zmiany sposobu modernizacji linii 110 kV, w ten sposób, że nad najbardziej i najgęściej zamieszkałymi terenami Brzezia linia będzie przebiegała pod powierzchnią ziemi. W tym celu inwestor wskazał biuro projektów, które opracowało koncepcję modernizacji, a także uzgodniło ją z przedstawicielami mieszkańców. Na każdym etapie uzgodnień stowarzyszenie zapewniło możliwość bezpośredniego zajęcia stanowiska przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców Brzezia. Koncepcja została przekazana inwestorowi, a ten niestety nie zajął do tej pory stanowiska w sprawie.

 

W tym miejscu należy nadmienić, że najlepszą i najmniej kolizyjną trasą przebiegu linii 110 kV na odcinku od wzgórza Lipki do łąk poniżej ulicy Brzeskiej w kierunku miasta, była trasa przebiegająca po odgałęzieniu linii do byłych zakładów EMA Brzezie i dalej nad niezamieszkałymi wtedy terenami wzdłuż ulicy Rybnickiej i nad terenem byłej garbarnii do istniejącej linii na łąkach naodrzańskich za ulicą Brzeską. Niestety ten przebieg, który uwolniłby prawie całą dzielnicę od negatywnie oddziaływującej na środowisko linii energetycznej,  nie uzyskał aprobaty. Obecnie na części proponowanego w owym czasie bezkolizyjnego przebiegu linii realizowane jest osiedle domów mieszkalnych. Reasumując obecnie z niecierpliwością oczekujemy na powiadomienie nas o stanowisku inwestora.

 

/Henryk Taszka/

 

Czytaj także: Modernizacja linii energetycznych w Brzeziu budzi wiele emocji

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here