X Rodzinny Rajd Rowerowo-Rekreacyjny

0

24 sierpnia odbędzie się X edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego. W programie m.in. konkurencje sprawnościowe, wędkarskie i testy z wiedzy o Raciborzu.

Zapraszamy wszystkie rodziny do udziału!
Start: ul. Nowa godz. 12:00, zapisy przed startem od godz. 10:30, udział bezpłatny! Zapewniamy atrakcyjne nagrody dla najlepszych 16 rodzin oraz koszulki dla wszystkich uczestników.
Na zakończenie zapraszamy uczestników Rajdu na wspólne pieczenie kiełbasek.
Regulamin i zasady udziału w siedzibie OSiR przy ul Zamkowej 4 lub pod nr telefonu: 032 – 415-3717.

- reklama -

 

TRASA RAJDU

 

START – ul. Nowa – koło sklepu Globen Jeans (godz. 12.00) – Wojska Polskiego – Wileńska – Warszawska – Wczasowa – Słowackiego – Ocicka – Żorska (boiska G 3, SP 18) – Górna – Dolna – Wrocławska – (ZSP nr 2 ul. Tuwima 1) – Wrocławska – Górna – Osiedleńcza (od ścieżki rowerowej) – Leśmiana – Starowiejska – Kopernika – Mariańska – Londzina – (przez park kładką do Parku Zamkowego) – alejkami obok dawnej strzelnicy, wałami wzdłuż Odry do zbiorników wodnych Ostróg – powrót wałami do parku – META OSiR ul. Zamkowa (zakończenie imprezy, wręczenie nagród ok. godz.15,30-16,00).

 

CEL

 

– impreza towarzysząca Memoriałowi im. A.Kaczyny i A.Malinowskiego przypomnienie
tragicznego w skutkach pożaru w 1992 r w okolicach Kuźni Raciborskiej,
– zapobieganie alkoholizmowi poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania aktywnego wypoczynku, w tym także jazdy na rowerze,
– promocja zdrowego stylu życia, różnych form aktywności ruchowej i jej dodatniego wpływu na zdrowie rodziny,
– poszerzenie wiedzy na temat Raciborza, jego historii i czasów współczesnych.

 

ORGANIZATORZY

 

– Miasto Racibórz,
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu,
– NSZZ "Solidarność" przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
– Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Raciborzu,
– Polski Związek Wędkarski Koło Racibórz – Miasto

 

MIEJSCE I TRASA

 

Racibórz, niedziela – 24.08.2008r.
ul. Nowa – ul. Wileńska – Ocice – ul. Londzina – Akweny Ostróg – OSiR ul. Zamkowa 4

 

ZGŁOSZENIA

 

Bezpośrednio, przez internet lub telefonicznie do dnia 22.08.2008 – do godziny 12.00
– Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, tel. 0 32 415 37 17 lub 0 32 415 48 09
– Poczta elektroniczna : [email protected]
Bezpośrednio – 24.08.2008 od godz. 10.30 do 11.45.
– Miejsce startu – Racibórz, ul. Nowa (w pobliżu sklepu Globen Jeans)

 

REGULAMIN RAJDU

 

– Uczestnikami Rajdu są drużyny występujące w zespołach złożonych z 2 i więcej osób (najbliższa rodzina – w tym przynajmniej 1 osoba pełnoletnia, będąca kapitanem zespołu i biorąca odpowiedzialność za dzieci do lat 18).
– Uczestnicy w czasie rajdu, poruszają się wyłącznie na rowerach, zatrzymują się na
3 stacjach, gdzie uzyskują potwierdzenie udziału w poszczególnych konkurencjach.
– Na każdej stacji przeprowadzane będą konkursy wiedzy lub testy sprawnościowo – zręcznościowe.
– Na pytania konkursowe odpowiada kapitan drużyny lub osoba przez niego wyznaczona:

    * W konkursie wiedzy na temat Raciborza (10 pytań) maksymalnie można uzyskać 50 pkt. (za każdą dobrą odpowiedź drużyna uzyskuje 5 pkt. za złą 0 pkt.),
    * W konkursie 10 pytań z zakresu profilaktyki alkoholowej maksymalnie można uzyskać 30 pkt. (za każdą dobrą odpowiedź drużyna uzyskuje 3 pkt. za złą 0 pkt.),
    * W testach "wyzwania sportowe" w sumie można uzyskać 50 pkt. (za każdą dobrą odpowiedź drużyna uzyskuje 5 pkt. za złą 0 pkt.),
    * W testach "wiedza ogólna" w sumie można uzyskać 50 pkt. (za każdą dobrą odpowiedź drużyna uzyskuje 5 pkt. za złą 0 pkt.),
      – Testy sprawnościowe wykonywane są przez 2 osoby (kapitan oraz 1 osoba przez niego wyznaczona)
    * Na stacji – SP 18, G 3 za gry zręcznościowe można otrzymać łącznie 30 pkt.,
    * Za konkurencje zręcznościowo – wędkarskie – Ostróg 167 pkt.

– W rowerowym torze przeszkód – Ocice bierze udział tylko jedna osoba z drużyny (kapitan lub osoba przez niego wyznaczona). Drużyna może maksymalnie zdobyć
50 pkt. W sumie każdy może więc uzyskać maksymalnie 427 pkt.
– Najmłodsi uczestnicy rajdu nie posiadający karty rowerowej, pozostają pod opieką osób dorosłych (kapitana zespołu).

 

NAGRODY

 

– Nagrody rzeczowe ufundowane przez NSZZ "Solidarność", koszulki i dyplomy – Miasto Racibórz

 

ZASADY FINANSOWANIA

 

– Nie pobiera się opłaty startowej i wpisowego – udział jest bezpłatny.
– Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

 

REGULAMIN KLASYFIKACJI GENERALNEJ

 

– Wygrywa zespół, który uzyska największą sumę punktów z poszczególnych konkursów i testów sprawnościowo – zręcznościowych, zaliczy wszystkie stacje co znajdzie odzwierciedlenie w Karcie Uczestnika Rajdu – drużyny, oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym (3 godziny od startu do przybycia na metę, maksymalnie do 15.30)
– W przypadku równej ilości punktów uzyskanej przez 2 lub więcej drużyn, które ukończyły rajd, będzie rozegrana dodatkowa konkurencja zręcznościowa – kręgle sportowe. Rzuty wykonywać będą kapitanowie zainteresowanych drużyn.
– Warunkiem ukończenia Rajdu jest uzyskanie potwierdzeń na każdej ze stacji
i zmieszczenie się w wyznaczonym przez organizatora czasie.

 

INNE POSTANOWIENIA

 

– Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– Każdy z uczestników otrzymuje, koszulkę, wodę mineralną oraz korzysta z posiłku na mecie imprezy.
– Spóźnienie zespołu lub jego zdekompletowanie na mecie, jeżeli nastąpi z przyczyn niezależnych od uczestników, nie będzie skutkowało wykluczeniem z imprezy; może mieć jednak wpływ na końcową kolejność i partycypację w nagrodach.
– Ostateczna interpretacja treści niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
– Zabrania się podczas XRRR spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także tych, którzy nie stosować się będą do regulaminu X RRR i przepisów o ruchu drogowym.
– Uczestnicy łamiący przepisy zawarte w regulaminie będą dyskwalifikowani.
– Opiekę/ochronę nad Rajdem sprawuje Powiatowa Komenda Policji w Raciborzu.
– Uczestnicy X edycji RRR będący w spokrewnieniu z osobami odpowiedzialnymi za organizację, biorą udział w wyścigu na tych samych zasadach, jednakże w przypadku zajęcia miejsca punktowanego są oni zobligowani do zrzeczenia się nagrody.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here