Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 17 września

Najbliższa sesja Rady Miasta Racibórz odbędzie się w dniu 17 września 2008 r. o godz. 1400 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 .

Sesja odbędzie się z następującym proponowanym porządkiem obrad:

- reklama -

  

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Racibórz.

3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu Długosza w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego u zbiegu ulic Bema-Staszica-Opawskiej w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

8. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Kietrz, Rudnik, Rydułtowy i Kędzierzyn – Koźle w zakresie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych.

9. Uchwała w sprawie podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej.

10. Uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej.

11. Interpelacje, zapytania i wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

/ab/

- reklama -

3 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here