Włączamy się w akcję sprzątania świata

0

Sprzątanie świata to nazwa międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Po raz kolejny uczniowie SP 13 w Raciborzu wzięli udział w tej akcji.Nasza szkoła od lat dużą uwagę poświęca ekologii. Kształtuje właściwe postawy uczniów wobec przyrody, wykazuje ogromne zainteresowanie sprawami środowiska przyrodniczego, przejmując się jego ochroną i z zaangażowaniem podejmuje różne zadania np: sprzątanie świata, udział w Festynie Ekologicznym, konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, zbieranie surowców wtórnych.

W piątek 19 września klasy II a, III a, IV a, IV b, V a, V b wraz z wychowawcami udały się na teren miasta, aby porządkować zaśmiecone miejsca Raciborza. Sprzątano teren wokół szkoły, Park im. kpt. Franciszka Stala przy ul. Kolejowej, ul. Pocztową, Park im. Miasta Roth, ul. Bema oraz teren przy Pl. Mostowym.
W pozostałych klasach przeprowadzono pogadanki na temat konieczności sprzątania świata i ochrony środowiska oraz wykonano plakaty zachęcające do tej akcji. Uświadomiono uczniom jaki wpływ mają ich codzienne czynności na stan środowiska.

Uczniowie SP 13 są przyjaciółmi przyrody.
Małgorzata Riemel, Dorota Świst

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here