Rada Powiatu apeluje o dostęp mieszkańców do świadczeń zdrowotnych

1

Na wczorajszej sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę apel do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała apel została wprowadzona do porządku obrad na wniosek radnego Grzegorza Utrackiego. Do przedstawionej uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.

- reklama -

 

Radny Grzegorz Utracki wnioskował o wprowadzenie uchwały apel do porządku obrad

 

 

Rada Powiatu Raciborskiego – czytamy w uchwale – mając na uwadze fakt, że zdrowie i życie ludzkie należą do najwyższych dóbr człowieka i w dużej mierze zależą od dostępności do świadczeń zdrowotnych, apeluje, do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie zmian do zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Wprowadzone w konkursach w 2008 roku zmniejszenie liczby punktów kontraktowanych w poszczególnych specjalnościach, przy pozostawieniu punktowej wyceny procedur medycznych na niezmienionym poziomie, spowoduje zmniejszenie liczby wykonywanych procedur medycznych, a tym samym ograniczy dostępność do świadczeń zdrowotnych.

 

Następnie w uzasadnieniu do uchwały czytamy – zadaniem naszego Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia jest między innymi zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Realizując ten cel Powiat dofinansowuje budowę i wyposażanie lecznicy, udziela jej dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego, udziela pożyczek i poręczeń zaciąganych przez Zakład kredytów restrukturyzacyjnych czy inwestycyjnych. Jednakże działalność zakładu opieki zdrowotnej w znacznej mierze zależy od warunków na jakich zakład zawrze umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ocenie Rady Powiatu wprowadzone w 2008 roku w konkursach zmniejszenie liczby punktów kontraktowanych w poszczególnych specjalnościach, przy pozostawieniu punktowej wyceny procedur medycznych na niezmienionym poziomie, spowoduje zmniejszenie liczby wykonywanych procedur medycznych a tym samym ograniczy dostępność do świadczeń zdrowotnych. Fakt ten obrazuje załączona poniżej tabela, gdzie na 18 poradni tylko 4 przyjmują na bieżąco, a w 4 przypadkach limit przyjęć został wyczerpany do końca roku. O możliwości wykonania przez Szpital zwiększonej liczby punktów kontraktowych dla poradni specjalistycznych może świadczyć fakt, iż według stanu na 30 sierpnia 2008 r. 7 poradni ma wykonany kontrakt ponad limit punktów przypadających na okres czterech miesięcy a sumaryczne wykonanie kontraktu przez wszystkie poradnie wynosi 48,67%.

 

Zestawienie średniego czasu oczekiwania pacjenta na poradę specjalistyczną w Szpitalu Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – stan na miesiąc sierpień.

 

Poradnie i czas oczekiwania:

 

1. CHIRURGIA OGÓLNA – pacjenci przyjmowani są w zależności od wyboru lekarza – oczekiwanie pacjenta na przyjęcie ok. 2-3 tyg.
2. CHIRURGIA DLA DZIECI – przyjęcia na bieżąco
3. CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA – przyjęcia na bieżąco
4. UROLOGICZNA – czas oczekiwania od 2 miesięcy
5. OTOLARYNGOLOGICZNA – czas oczekiwania od 4-6 tygodni
6. DIABETOLOGICZNA – do końca roku limit przyjęć pacjentów pierwszorazowych wyczerpany (czyli przyjmowani są tylko pacjenci kontynuujący leczenie w tej poradni)
7. REUMATOLOGICZNA – do końca roku limit przyjęć pacjentów pierwszorazowych wyczerpany
8. NEFROLOGICZNA – przyjęcia na bieżąco
9. KARDIOLOGICZNA – do końca roku limit przyjęć pacjentów pierwszorazowych wyczerpany
10. CHORÓB ZAKAŹNYCH – czas oczekiwania ok. 3 miesiące
11. OKULISTYCZNA – do końca roku limit przyjęć pacjentów pierwszorazowych wyczerpany
12. GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – pacjenci przyjmowani są na bieżąco, w zależności od wyboru lekarza – oczekiwanie pacjenta na przyjęcie ok. 1 tyg.
13. CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY – czas oczekiwania ok. 4 miesiące
14. DERMATOLOGICZNA – czas oczekiwania ok. 2 miesiące
15. CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – czas oczekiwania ok. 6 miesięcy
16. ONKOLOGICZNA – przyjęcia na bieżąco
17. CHORÓB SUTKA – czas oczekiwania ok. 3 miesiące
18. PROKTOLOGICZNA – czas oczekiwania ok. 2 miesiące

 

Pacjenci z urazami oraz z przypadkami nagłych zachorowań są przjmowani na bieżąco.

 

Zobacz również: Ile czekamy na wizytę u lekarza.

 

/KJ/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Poradnia chorób sutka – 3 miesiące.
    Wszyscy chyba wiemy, co może się wydarzyć, rozwinąć w piersi przez 3 miesiace. A tyle się mówi w służbie zdrowia o tym, jak ważna jest profilaktyka. Szkoda słów.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here