ZSZ-Specjalnej w Rudach nadano imię Janusza Korczaka

5

Rada Powiatu zdecydowała o nadaniu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.

Na wrześniowej sesji Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka. Stąd pełna nazwa szkoły będzie brzmiała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Janusza Korczaka w Rudach.

- reklama -

 

Halina Wyjadłowska, dyrektor ZSZ-Specjalnej w Rudach cieszy się, że szkoła będzie miała imię Janusza Korczaka – jak mówi – wybitnego pedagoga. – Myśmy wystąpili do starosty w związku z nadaniem naszej szkole imienia Korczaka z wielu powodów. Po pierwsze, chcemy utrzymać tradycję – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, działający dawniej w budynku miał imię Janusza Korczaka, przenosząc nazwę na placówkę. Od wielu lat w budynku jest już tablica murowana z nazwiskiem Korczaka, jest sztandar. Po drugie, Korczak jest dla nas wzrorem pedagoga – tłumaczy dyrektor.  

 

Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego z marca 2008 roku rozwiązany został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach. W jego miejsce powołany został Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, kontynuując tradycje poprzednich placówek oświatowych. Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach zadeklarowała chęć utrzymania dotychczasowego patronatu Janusza Korczaka nad Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną.

 

Imiona szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski nadaje Rada Powiatu Raciborskiego w drodze uchwały. Proponowani patroni muszą wyróżniać się nienagannym życiorysem, nie wzbudzać zastrzeżeń pod względem postawy etycznej i zawodowej.

 

Taką postacią – jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały – z całą pewnością był Janusz Korczak. Jako prekursor walki o prawa dziecka, zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się, by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin. Był zwolennikiem oświaty medycznej, świadomego rodzicielstwa i regulacji poczęć. Sprawą priorytetową było dla niego uznanie autonomii i godności dziecka. Przeciwstawiał się rozpowszechnionemu w ówczesnej praktyce pedagogicznej "wpajaniu dyscypliny", wykluczał kary cielesne i potępiał praktyki zawstydzania dziecka. Proponował system zachęt i trzy zasady wychowawcze: współgospodarzenie, współzarządzanie oraz oddziaływanie opinii społecznej, które realizował przez organizowanie sklepików szkolnych, gazetek, kółek zainteresowań, dziecięcego samorządu oraz sądów koleżeńskich, rozstrzygających konflikty i zatargi, a zarazem uczących odpowiedzialności i empatii. Wspierał wysiłek dzieci związany z samodoskonaleniem stosując różnego rodzaju zachęty, np. ceremoniał rannego wstawania, uroczyste wyprawianie do szkoły, konkursy życzliwości, przedstawienia teatralne. Nadanie imienia Janusza Korczaka Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Rudach nie tylko stanowi kontynuację dotychczasowego patronatu, ale także dla uczącej się w szkole młodzieży daje przykład niekwestionowanego autorytetu.

 

/KJ/

- reklama -

5 KOMENTARZE

  1. dość ciekawy artykuł pojawił się na związany z artykułem temat – protest jednego z radnych powiatowych – w jednym z konkurencyjnych mediów 😉
    szkoda, że tutaj nie wspomniano, jak to jeden z radnych powiatowych argumentował, żeby nie nadawać jednak szkole imienia J. Korczaka… do zastanowienia dla wyborców!!!

  2. REFLEKS nie upraszczaj sprawy, z tego co wiem to ten radny nie był obecny na sesji, ale na komisji przed sesją dał popis na temat Korczka i ZASA ma rację – należy o tym głośno mówić, pokazując prawdziwą twarz naszego lokalnego PiS-u. po jaką cholerę do tego wracać? Właśnie po to, chyba że niektóre media nie chcą o tym donosić, bo wspierają tą czy inną opcję polityczną. Antysemiztym i wszelkiego rodzaju fobie narodowościowe są obce większości normalnych raciborzan do których się zaliczam, zabrakło mi elementarnego słowa przepraszam nie tylko samego zainteresowanego, a le jego politycznego zaplecza TO JEST SKANDAL i wyborcy powinni o tm wiedzieć

  3. No jak jednak widać, z pewrspektywy czasu, nie każdy uważa, że można wspomnianą sprawę zbagatelizować. O postawie radnego Kusego napisało METRO, w aktualnym numerze… (10-12 paź) dobrze że takie postawy nie przechodzą bez echa.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here