Czy sześciolatki będą musiały pójść do szkoły?

2

Poseł Henryk Siedlaczek złożył w Sejmie RP interpelację w sprawie proponowanych zmian w programie szkolnym.

Zakładają one, że już sześciolatki zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Posła niepokoi fakt, iż do wprowadzenia zmian programowych brakuje w chwili obecnej pedagogów, którzy potrafiliby zająć się w jednej klasie dziećmi sześcio- i siedmioletnimi. Zwraca też uwagę, że nie można wprowadzić zaleceń MEN w obecnie istniejących klasach szkolnych, gdyż są one zbyt małe, aby można było je podzielić na część dydaktyczną i rekreacyjną, a przeprowadzenie odpowiednich prac adaptacyjnych w ciągu jednego roku nie jest możliwe w praktyce.

- reklama -

 

W swoim uzasadnieniu poseł dalej pisze: „… W tej sytuacji wdrożenie zmiany obniżenia wieku szkolnego w prezentowanej obecnie formie skutkować będzie w przyszłości znacznym pogorszeniem warunków edukacji dla najmłodszych dzieci. Ponieważ wczesna edukacja jest dziedziną, na której nie można dokonywać nieprzemyślanych i nieprzygotowanych eksperymentów, wątpliwości dotyczące stanu przygotowania do reformy podzielają również Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka (…) Ministerstwo Edukacji Narodowej – opracowując nowy program (…) nie podjęło z rodzicami żadnych rozmów ani konsultacji w tej sprawie, nie odpowiedziało także na pisma w sprawie planowanej reformy. W imieniu rodziców dzieci  musieli wystąpić Rzecznik Praw Obywatela i Rzecznik Praw Dziecka. Rodzice ci otrzymują  wsparcie ze strony pedagogów, psychologów i organizacji oświatowych…”

 

Z uwagi na to, że prace nad projektem nadal trwają poseł skierował do Katarzyny Hall, minister edukacji narodowej, następujące pytania:

 

– Czy resort planuje przeprowadzenie konsultacji z pedagogami szkolnymi i rodzicami w kwestii wprowadzenia proponowanych zmian w projekcie Podstaw Programowych Kształcenia Ogólnego?

– Dlaczego Ministerstwo nie odpowiedziało na pisma, które były do resortu kierowane w sprawie projektu zmian?

 

Po uzyskaniu przez posła H. Siedlaczka opowiedzi na te uzasadnione wątpliwości i zastrzeżenia,  opublikujemy je na raciborz.com.pl.

 

/w/

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here