Kuźnia Raciborska: kolejne nagrobki poddane renowacji

Dobiegły końca prace restauracyjne przy kolejnych, zabytkowych nagrobkach, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Kuźni Raciborskiej.

Nagrobne pomniki rodziny Schoenawa, są kolejnymi – po mogile jeńców wojennych z 1918 r. – obiektami, których odrestaurowaniem postanowili się zająć członkowie kuźniańskiego koła TMZR.

- reklama -

Remont rozpoczął się kilka miesięcy temu od prac przy nagrobku Alexandra Schoenawy. W bardzo złym stanie znajdowała się szyba ze środkowej części pomnika, na której widniały personalia oraz lata życia spoczywającej tam osoby. W ciągu kilkudziesięciu lat, warunki atmosferyczne sprawiły, że dostająca się pod szybę woda uczyniła owe napisy mało czytelnymi. Co więcej: członkowie Zarządu TMZR – Bartosz Kozina i Marcin Gałuszka-Biernacki, stwierdzili, że widniejące na tzw. "napisówce" daty są błędne.

Z aktu zgonu Alexandra, do którego obaj dotarli wynikało, że syn Antona Magnusa zmarł w roku 1909, a nie w 1911 – jak widniało na szybie. Ten sam rok (1909) podaje także K. E. Schändel w publikacji "Ratiborhammer Oberschlesischeheimat im Kreis Ratibor. Die Chronik" (Blomberg/Lippe 1995, s. 78). Nie koniec na tym. Okazało się, że nie tylko data śmierci jest nieadekwatna do treści zapisanych w akcie zgonu, ale i rok urodzenia. Z przytoczonego wyżej dokumentu wynika bowiem, że Alexander zmarł w wieku 49 lat, co sprowadza się do tego, iż urodził się nie w 1851 r., a w 1860. W celu potwierdzenia danych zawartych i w akcie zgonu, i w książce K. E. Schändla, B. Kozina i M. Gałuszka-Biernacki wystosowali pismo do Głównego Archiwum Miejskiego Miasta Düsseldorfu (Landeshauptstadt Düsseldorf – Stadtarchiv) z prośbą o odnalezienie aktu małżeństwa A. Schoenawy, który właśnie w Düsseldorfie zawarł związek małżeński z Elisabeth Stein. Dokument ten – zdaniem członków Zarządu – ma ostatecznie potwierdzić zgodność dat z danymi zapisanymi w akcie zgonu.

Oprócz granitowego nagrobka Alexandra, Towarzystwo postanowiło zająć się odrestaurowaniem żeliwnych ogrodzeń znajdujących się wokół mogił Antona i Marie, Käthe i Günthera Schoenawów oraz Juliusa Starcke. Remont dotyczyć miał również fundamentów, do których ogrodzenia są mocowane. Miały zostać one podniesione i wypoziomowane. Najtrudniejszym zadaniem, z którym przyszło się jednak zmierzyć firmie kamieniarskiej, były prace przy nagrobkach Käthe i Günthera Schoenawów, gdzie zaszła konieczność wykopania fundamentów znajdujących się pod 30-centymetrową warstwą ziemi.

 

Remont przy w/w obiektach rozpoczął się 1 września od demontażu ogrodzeń. Zadanie to powierzone zostało pracownikom z kuźniańskiej firmy Krat-Stal. Tego samego dnia, wycięte ogrodzenia – za zgodą prezesa Adama Witeckiego – trafiły do Zespołu Odlewni "Rafamet". Renowacja, w skład której weszło oczyszczenie, piaskowanie, a także dorobienie brakujących w furtkach zawiasów zostaje wykonana nieodpłatnie. Kierownictwo nad całością prac powierzone zostało Ryszardowi Głuszkiewiczowi.

W międzyczasie członkowie Zarządu skoncentrowali się na poszukiwaniu firmy kamieniarskiej, która podjęłaby się podniesienia i wypoziomowania fundamentów w nagrobkach. Tę udało się znaleźć 27 września. Wykonania prac remontowych, które ruszyły 2 października podjęła się firma "Jarecki" z Budzisk.

 

Na "pierwszy ogień" poszły nagrobki Käthe i Günthera. Robotnicy podnieśli fundamenty oraz wzmocnili podłoże, do którego przymocowali kamienne "napisówki". Podobne prace przeprowadzane są w kolejnych dniach przy mogiłach Antona i Marie Schoenawa oraz Juliusa Starcke.

Również na początku października z Zespołu Odlewni odebrane zostały odrestaurowane ogrodzenia. Pracami wykończeniowymi – uzupełnieniem brakujących grotów, pomalowaniem i montażem ozdobnych płotków, ponownie zajmuje się firma Krat-Stal.

 

11 października estetyki nabiera odrestaurowana przed rokiem mogiła jeńców wojennych, przed którą wyłożona zostaje kostka brukowa. Tego samego dnia odnawiane są "napisówki" w pomnikach Käthe i Günthera Schoenawów oraz Juliusa Starcke. Nazajutrz z remontu powraca szyba z granitowego pomnika Alexandra, na której wykonany został nowy napis. Ta, lada dzień zostanie zamocowana w centralnej części pomnika.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here