Na sesji Gminy Rudnik o możliwościach uruchomienia stacji opieki Caritas

0

29 października w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyła się sesja Rady Gminy. Na wspólnym posiedzeniu radni podjęli następujące tematy i kwestie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku Ewa Nowak przedstawiła zakres działania oraz zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w Rudniku w roku 2008. Dyskusji poddano konieczność rozszerzenia usług opiekuńczych na terenie gminy w tym ewentualne uruchomienie stacji opieki Caritas, jako priorytetowe zadania w tym zakresie, do realizacji w przyszłych latach. Kwestia ta zostanie szeroko omówiona na najbliższych komisjach rady oraz skonsultowana z Dyrektorem SPZLA Rudnik Markiem Duda.

- reklama -

 

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach: podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości na 2009 rok, oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony, ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2009: "Zobaczyć innych, pokazać nas – 2009", przystąpienia Gminy Rudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla rozwoju". Po podjęciu uchwał Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka przedstawił zebranym informację ze swojej działalności między sesjami.  

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here