20 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia

1

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada i stanowi integralną część Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Dzień ten jest idealną okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia tytoniu i ma na celu promowanie zdrowego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia. Styl życia wolny od dymu tytoniowego to element kultury i zasad funkcjonowania społeczeństwa. Cel ten może być osiągnięty tylko wtedy, gdy w jego realizację zostaną zaangażowane wszystkie środowiska mające wpływ na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych t.j. rodzina, szkoła, środowisko nauki, pracy i rozrywki oraz inne grupy społeczne o wysokim prestiżu i silnym oddziaływaniu na społeczeństwo.

- reklama -

 

 

Aktualnie z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu, pod patronatem Prezydenta Miasta Raciborza oraz Starosty Raciborskiego, w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, na terenia miasta realizowane są działania antytytoniowe m.in. akcje informacyjne w placówkach szkolno-wychowawczych oraz w miejscach publicznych, informacje prasowe zamieszczone w lokalnych mediach, konkursy dla młodzieży, imprezy edukacyjno-zdrowotne. Działania będą również skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej poprzez rozdawanie ulotek na terenie Raciborza przez harcerzy do kierowców i pasażerów oraz do sprzedawców wyrobów tytoniowych mające na celu odmowę sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

 

Aktywnie w realizację obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia włączyła się również raciborska policja oraz Raciborski Związek Drużyn Harcerzy. Podejmowane działania będą miały na celu ograniczanie palenia tytoniu, informowanie o zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych skutkach palenia tytoniu, upowszechnianie mody na niepalenie, a zwłaszcza motywowanie osób palących do osobistych decyzji zaprzestania palenia.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że palenie tytoniu stanowi od lat najczęstszą przyczynę chorób układu krążenia, nowotworów i chorób płuc i jest przyczyną przedwczesnej umieralności dorosłych Polaków (wg WHO: 38% mężczyzn i 13% kobiet w wieku 35 – 69 lat umiera w Polsce przedwcześnie z powodu inhalacji dymu tytoniowego). Szacuje się, że w Polsce pali około 10 mln osób, a więc niezbędna jest radykalna zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno – interwencyjne.

 

Palenie tytoniu jest przyczyną większej liczby zgonów w Polsce niż picie alkoholu, AIDS, samobójstwa, zabójstwa, urazy i zatrucia razem wzięte. Jest jedną z najistotniejszych przyczyn przedwczesnej umieralności możliwą do wyeliminowania.

 

Warto spróbować zerwać z nałogiem, a okazją do tego może być Światowy Dzień Rzucania Palenia.

 

Opracowała: Lucyna Kurzydem – asystent ds. oświaty zdrowotnej PSSE Racibórz

 

/w/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. W Polskim Portalu Ekologicznym znajduje się aktualny Kalendarz Ekologiczny gdzie podano
    iż Światowy Dzień rzucania palenia przypada na dzień 3 listopada a 18 listopada światowy Dzień Walki z Tytoniem..
    Ale terminy nie są tak ważne jak konkretne , bardziej skuteczne działania profilaktyczne w tym zakresie choćby z wymienionych okazji. A w ciągu roku jest ich niewiele w porównaniu do skali zjawiska i problematyki rzucenia palenia.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here