Kto będzie prowadzić miejskie parkingi?

0

Dzisiaj miasto ogłosiło przetarg na prowadzenie strefy płatnego parkowania w nadchodzącym roku.

Przedmiotem zamówienia jest – jak czytamy w przetargu – usługa polegająca na prowadzeniu strefy płatnego parkowania w Raciborzu w formie pobierania opłat przez parkingowych w strefie płatnego parkowania (na ok. 450 stanowisk postojowych).

- reklama -

 

Do zadań prowadzącego strefę należeć będzie pobieranie opłat (godzinowych, dziennych i miesięcznych) za parkowanie pojazdów; prowadzenie bezterminowych kart postojowych oraz zapewnienie ich dystrybucji; pobieranie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej; kontrola uiszczenia przez kierowców opłaty za postój pojazdów w strefie; prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z odwołaniami od opłaty dodatkowej oraz pisemne poświadczenie o anulowaniu wezwania gdy: – bilet parkingowy jest wykupiony w czasie nie dłuższym niż 5 minut od czasu wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, – bilet kolejny jest wykupiony w czasie nie dłuższym niż 10 minut od czasu utraty ważności wcześniej wykupionego biletu parkingowego, – kierujący lub właściciel pojazdu posiadał ważny bilet parkingowy, abonament lub kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, ale nie umieścił go w miejscu widocznym za przednią szybą pojazdu, – wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej zostało wystawione za parkowanie pojazdu na parkingu w obrębie którego nie było osoby pobierającej opłaty (parkingowy); przygotowanie niezbędnych materiałów do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji; zapewnienie parkingowym kompletnego, jednolitego i całorocznego ubioru roboczego, to jest kamizelek w sygnalizacyjno-ostrzegawczym pomarańczowym lub żółtym kolorze z czarnym napisem Parkingowy; kompletna obsługa kasowa z wykorzystaniem kas fiskalnych Urząd Miasta oraz utrzymanie i konserwacja kas; wszelkie bieżące prace porządkowe, wynikające z ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na odcinkach ulic objętych płatnym parkowaniem o łącznej powierzchni ok. 7500 m2 (uprzątnięcie i wywóz błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń); utrzymanie pod względem technicznym i estetycznym właściwego oznakowania miejsc parkingowych; bieżące rozliczanie się z tut. Urzędem za pobrane opłaty raz w tygodniu; sporządzanie miesięcznych raportów wpływów z opłat z podziałem na poszczególne pasy drogowe (ulice, place): – miesięczne zestawienie pobranych opłat – bilety, – miesięczne zestawienie pobranych opłat – karnety, – miesięczne zestawienie sprzedanych biletów w wyznaczonych punktach sprzedaży, – miesięczne zestawienie wystawionych opłat dodatkowych (zapłaconych i niezapłaconych), – miesięczne zestawienie oraz kopie korespondencji związanej z odwołaniami od opłaty dodatkowej. Umowa, którą gmina podpisze z wykonawcą ma obowiązywać do końca przyszłego roku.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu będą przyjmowane 1 grudnia o godzinie 11:45, miejsce: Urząd Miasta, Referat Zamówień Publicznych, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310.

 

Do końca roku miejskie parkingi prowadzi wrocławska firma "Park Invest". Przed nią operatorem była krakowska firma "Południe".

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here