Raciborskie CKU w kampanii promocyjnej pt. Szkoła otwarta dla dorosłych

Rozpoczął się projekt "Szkoła otwarta dla dorosłych" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczy 30 instytucji edukacyjnych z województwa śląskiego, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

- reklama -

 

Celem projektu, który realizuje CTC Polska Sp. z o.o., jest wsparcie placówek kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej w powiązaniu z potrzebami rynku pracy, promocja kierunków kształcenia formalnego na rynku lokalnym oraz analiza strategiczna kształcenia ustawicznego osób dorosłych w województwie śląskim. W chwili obecnej prowadzone są badania systemu kształcenia ustawicznego osób dorosłych pod nadzorem prof. Marka Szczepańskiego w 23 powiatach województwa śląskiego, w tym w powiecie raciborskim. Badaniem objęte jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz wytypowani pracodawcy prowadzący działalność w powiecie raciborskim. Wstępne wyniki badań znane będą w lutym 2010 roku.

 

Ponadto przez czas trwania projektu tj. do lutego 2010 r. prowadzona będzie intensywna kampania informacyjno-promocyjna mająca na celu upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Narzędziami do realizacji kampanii będą m.in. logo projektu, ogłoszenia i artykuły w prasie lokalnej i regionalnej, informacje przekazywane odbiorcom projektu (np. szkołom, urzędom pracy, ośrodkom sportowym i rekreacyjnym itp.), plakaty i ulotki, strona internetowa projektu (www.szkola-otwarta.ctc.pl), tablice informacyjne umieszczane w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego na oznaczenie udziału w projekcie, pakiety informacyjno-promocyjne dotyczące oferty edukacyjnej placówek kształcących osoby dorosłe, organizacja Dnia Otwartego w każdej instytucji edukacyjnej objętej wsparciem.

 

oprac./ab/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here