Czy raciborzanom zagraża świńska grypa?

Dr Dariusz Foryś, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, twierdzi, że powiatowe stacje Sanepid-u są odpowiednio przygotowane w przypadkach  zagrożenia epidemią życia i zdrowia mieszkańców.

Jakiś czas temu zostały opracowane odpowiednie procedury postępowania dla wszystkich służb odpowiedzialnych za działania w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców i obecnie nie ma powodu aby robić dodatkowe zamieszanie – dodaje dr Foryś.

- reklama -

 

Główny Inspektor Sanitarny zalecił Polakom wyjeżdżającym i przyjeżdżającym z krajów, w których zanotowano przypadki zachorowań na świńską grypę aby w przypadku wyjeżdżających za granicę:

• bezwzględne   stosowanie   się   do   wszelkich   zaleceń
miejscowej służby zdrowia,
• unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy
grypopodobne,
• pozostanie w domu,   jeśli  u danej  osoby wystąpią objawy
grypopodobne,
• podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką
– pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
• częste mycie rąk wodą z mydłem,
• unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych,  natychmiastowy
kontakt z lekarzem.

 

Wracającym do kraju jeżeli,  w ciągu około 10 dni  od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:

• podwyższona temperatura ciała,
• osłabienie,
• kaszel,
• brak apetytu,
• katar,
• ból gardła,

trzeba   niezwłoczne  zgłosić   się   do   lekarza   i   poinformować    go   o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1.

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here