Zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe

Przypominamy, że nadal obowiązuje rozporządzenie w sprawie zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa śląskiego. Jednocześnie prezydent miasta przypomina, że zapotrzebowanie na worki z piaskiem należy zgłaszać w Miejskim Centrum Reagowania i Ochrony Ludności. Telefon kontaktowy 32 755 22 22.

Zakaz wprowadzony przez wojewodę śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. obowiązuje od 21 maja do 6 czerwca br. Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego oraz innych służb publicznych, wykonujących czynności z zakresu działania tych służb, a także innych osób wykonujących czynności związane z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem wałów. Naruszenie przepisów tego rozporządzenia podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach.

- reklama -

 

Prezydent Lenk przypomina także, że mieszkańcy podtopionych i zagrożonych zalaniem części miasta mogą do MCRiOL zgłaszać zapotrzebowanie na worki z piaskiem.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here