Dar Dotyku

W dniach 16-17.10.2010r. w naszej placówce odbyły się warsztaty CMC- Dzieci Dzieciom- Dar Dotyku (4D) wg programu Ewy Sherer prowadzone przez Panią Irenę Wilowiejską-Comi.

CMC to skrót nazwy Children Massaging Children. Jest to autorski program Ewy Scherer opracowany do zastosowania dla dzieci w wieku 5-12 lat. Realizacja programu przyczynia się do stymulacji mózgu limbicznego. Tym samym pomaga przywrócić utraconą równowagę. Podczas zajęć z modułem CMC stosowane są trzy techniki : masaż pleców
masaż dłoni
masaż głowy.

Dlaczego nauka dobrego dotyku przekazywanego w formie masażu stała się ostatnio elementem niezbędnym w procesie dydaktyczno-wychowawczym?
Zmienia się struktura rodziny. Zapoczątkowane w latach 80.XX wieku i wciąż pogłębiające się zmiany w tym zakresie odbijają się niekorzystnie na zdrowiu dzieci- fizyczny , emocjonalnym i umysłowym. Potwierdzają to statystyki. Rodzice, a w szczególności matka z różnych powodów mają coraz mniej czasu na wychowywanie dzieci, na cieszenie się rodzicielstwem, na zabawy i pieszczoty z dzieckiem. Dziecko spędza większość dzieciństwa w instytucjach edukacyjnych, jest pozbawione fizycznego kontaktu z matką. Tymczasem z badań nad mózgiem, które przeprowadzono już w latach 70. XX wieku wiadomo, że właśnie bliski kontakt fizyczny jest bezcenny. Dotyk ( lub jego brak) może przesądzić o prawidłowym rozwoju dziecka : emocjonalnym, umysłowym i fizycznym.
Stanowi bowiem podwaliny jakże cennego ufnego przywiązania.
Zależy nam na tym, aby dzieci miały zapewnione warunki do prawidłowego rozwoju. Podobnie jak na tym, żeby mogły budować zdrowe bezpieczeństwo. Tymczasem zadanie oswojenia z dotykiem przypada w coraz większym stopniu na instytucje edukacyjne, w których dzieci spędzają większość czasu.
Ostatnie dwie dekady to przede wszystkim nacisk na doskonalenie zdolności logicznego myślenia. Dzieci coraz częściej są wyposażeni w komputery – nie tylko w domu, ale i w szkole. To efekt wiary w sens założenia, że wpłynie to pozytywnie na wyniki w nauce. Takie jednostronne działanie pozostawiło sferę rozwoju mózgu emocjonalnego (limbicznego) w cieniu. Nie wzięto pod uwagę, ze wpłynie to na zahamowanie prawidłowości postrzegania, logicznego myślenia. Dlaczego tak się dzieje? Ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że rozwój kory mózgowej bazuje na fundamentach ustanowionych przez część emocjonalną mózgu.
Problemy związane z taką sytuacją szybko dostrzeżono w Nowej Zelandii. Dlatego w programie Ministerstwa Edukacji nacisk położono na Haura, co po maorysku oznacza zdrowie, jednakże rozumiane jako harmonijny rozwój fizyczny, duchowy, psychiczny i rodzinny (także emocjonalny i społeczny).
Zawarta w edukacyjnych programach autorstwa Evy Sherer idea dotyku, jako metoda sprzyjająca kompleksowemu rozwojowi dziecka, wychodzi naprzeciw nowemu zapotrzebowaniu szkolnictwa Nowej Zelandii. Może też być użyteczna w każdym innym systemie edukacji – naszym również.

- reklama -

W warsztatach uczestniczyli wszyscy nauczyciele naszej placówki, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu.
Warsztaty zorganizowane zostały za pośrednictwem Europejskiego Instytutu SOCRATES SCOLA www.socratesscola.pl

Opr. RB

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here