Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego organizowanego przez G5

Tematem konkursu jest: „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach moich przodków”.

Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego jest Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz.

Konkurs trwa od 15.11.2010r. do 04.05.2011r. (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

– dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych,

– dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych.

Nadsyłając prace na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie
i upublicznienie przez organizatora.

Prace należy nadsyłać na adres Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu,w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2011r.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. felieton, esej, opowiadanie itp.). Prace mogą zawierać zdjęcia, kserokopie dokumentów itp.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy (w ilości jednego egzemplarza, czcionka Times New Roman, rozmiar 12) oraz tej samej pracy w wersji elektronicznej, a także noty o autorze (imię, nazwisko uczestnika i opiekuna oraz adres, e-mail, numer telefonu szkoły).

- reklama -


Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów do dnia 04.06.2011 r. i poinformowany o tym drogą pisemną.


Więcej informacji o konkursie: tel/fax + 48 032 419 03 43, [email protected]

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here