W Rudach narzekają na brak oświetlenia

Ulica Podbiała w Rudach od lat pozbawiona jest oświetlenia. O jego powstanie oraz remont drogi apelują do władz Kuźni Raciborskiej mieszkańcy tej ulicy.Wniosek w sprawie wykonania oświetlenia drogi dojazdowej do posesji w Rudach ul. Podbiała od 1 do 9 został złożony w Urzędzie na początku listopada tego roku. Rejon Podbiała 1-9 – jak czytam we wniosku – silnie się rozbudowuje i liczy obecnie 13 domów i 2 campingi. W związku z tym, korzystanie z drogi staje się coraz intensywniejsze.

Konieczność wykonania oświetlenia drogi dojazdowej na całej długości od Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej do posesji podyktowana jest bardzo złym stanem technicznym odcinka. Kolejnym argumentem, przemawiającym za ustosunkowaniem się do wniosku mieszkańców jest brak świadczenia transportu dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz przedszkola w Rudach. Uczniowie – jak podkreślają mieszkańcy – muszą całą drogę od przystanku "Zajazd pod Dębem", pokonywać pieszo przez las. Stwarza to potencjalne zagrożenie życia dzieci, zwłaszcza w przez jesienno-zimowej.

- reklama -

Ulica Podbiała jest drogą krętą, prowadzącą przez las, z jednym pasem ruchu, nieposiadająca poboczy, oznakowań poziomych oraz chodnika. Przy zwiększającym się użytkowaniu, staje się ona niebezpieczna dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.

– Prosimy – piszą mieszkańcy – o pilną realizację wniosku. Liczymy na to, że Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej nie będzie czekał do momentu aż stanie się nieszczęśliwy wypadek lub – co gorsza – ktoś zginie.

Wnioskodawcy podkreślają również, że oświetlenie powinno zostać wykonane ze względu na zły stan techniczny drogi i brak realizacji zaprotokołowanego wniosku o modernizację drogi ul. Podbiała 1-9, złożonego na zebraniu Sołectwa Rudy w 2010 r. – Zgodnie z obietnicą burmistrza Pani Rity Serafin – droga miała zostać zmodernizowana do końca 2010 r. Na podstawie informacji uzyskanej z referatu inwestycji i budownictwa – wniosek nie zostanie zrealizowany – piszą mieszkańcy.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here