„Pokój i niestosowanie przemocy wobec dzieci”

To hasło akcji Tygodnia Edukacji Globalnej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2010 roku. CKU od kilku lat uczestniczy w tej międzynarodowej akcji, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na prowadzenie edukacji o sprawach globalnych.

Zgodnie z definicją edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka. Pozwala ona zrozumieć współczesny świat w kontekście ekonomicznym, społecznym, kulturowym, środowiskowym itp. Jej celem jest budowanie poczucia odpowiedzialności za świat oraz wykształcenie postaw i wzorców zachowań zapobiegających pogłębianiu się problemów, takich jak np. degradacja środowiska przyrodniczego, ubóstwo czy wykluczenie społeczne.

- reklama -

 

Wszelkie działania edukacyjne zarówno formalne, jak i nieformalne mieszczące się w którymś z obszarów edukacji globalnej (edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację dla społeczności zrównoważonej, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową)  przyjęto uznawać za edukację globalną. Co roku w wyznaczonym terminie odbywa się międzynarodowa akcja Tygodnia Edukacji Globalnej. W tym roku obchody te przypadły w terminie od 15 do 21 listopada.

 

Nasza placówka zaangażowała się w wiele inicjatyw związanych z edukacją globalną, której hasłem przewodnim w 2010 roku był "Pokój i niestosowanie przemocy wobec dzieci". Przede wszystkim szkoła uczestniczy w V edycji akcji Szkoła Bez Przemocy. Zorganizowano na terenie placówki dla uczniów i słuchaczy pokaz AIKIDO wraz wykładem o przeciwdziałaniu przemocy jako propagowanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu. Na bieżąco, zaś szczególnie podczas Tygodnia Edukacji Globalnej odbywają się prelekcje na temat nie stosowania przemocy wobec dzieci. Prelekcje wsparte są gazetkami tematycznymi, np. "zły dotyk", "przemoc w rodzinie", "instytucje pomocowe na terenie miasta Racibórz ". Odbywają się warsztaty dla uczniów i ich rodziców, których hasłami przewodnimi są: HIV/AIDS, dopalacze, alkohol, narkotyki.

 

Warsztaty odbywają się w aspekcie poszanowania własnego życia jako profilaktyka uzależnień. Szkoła stale współpracuje z lokalnymi ośrodkami interwencji na rzecz pomocy uczniowi i jego rodzinie (Drogowskaz, Sąd, PCPR). Ważnym punktem Tygodnia Edukacji Globalnej było zapoczątkowanie tegorocznej akcji charytatywnej, która na zasadzie wolontariatu ma na celu zorganizowanie pomocy dla Domu Dziecka w Kuźni Raciborskiej. Osoby zaangażowane w edukację globalną będą ją kontynuować w kolejnych latach.

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

47-400 Racibórz , ul. Zamkowa 1

tel./fax 032 415 44 89

 

czytaj także: CKU apeluje do ludzi dobrej woli o pomoc dla Domu Dziecka

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Napisali „nie stosowanie” zamiast „niestosowanie”? Nic się nie stało. Przecież to jest Centrum Kształcenia Ustawicznego – kształcą się ustawicznie, to mają jeszcze szansę się nauczyć.
    Lifelong learning, he, he…

  2. Chyba CKU ma problem z naborem i tym sposobem chce zaistnieć. Branża mechaniczna z pedagogiczną no no. PWSZ w Raciborzu powinna ww kwestie poruszać- bardziej kompetentna. Dlaczego Starostwo szuka wszędzie oszczędności w szkołach, a stworzyło coś takiego jak CKU?. CKU mogło być filią Mechanika jak dawniej. Na jednym podwórku dwa twory. „Na jednej furmance jeden woźnica a nie dwóch, bo koń zgłupieje” I tak młodzież z Mechanika ma zajęcia w wolnych salach CKU do południa. Po co 2 dyrektorów,biblioteka itp, dawniej nie było a też były warsztaty mechaniczne.Szkoły wieczorowe też są przecież w Mechaniku , byłoby więcej kierunków. Nadchodzi niż demograficzny.Im więcej personelu tym większe koszty utrzymania.A Starostwo woli tej oszczędności nie widzieć i szuka tam gdzie nie powinno,twierdząc że w innych miastach tak jest.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here