Poznaj Racibórz, kreuj własną przestrzeń

0

Miasto Racibórz zrealizowało projekt "Elektroniczny System Informacji Miejskiej", przyczyniający się do osiągnięcia celów odnoszących się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.2 – "Rozwój elektronicznych usług publicznych".

- reklama -

 

Projekt wybrany został w ramach konkursu zamkniętego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w terminie od 29.12.2007 roku do 03.03.2008 roku. Wartość projektu po zakończeniu procedur przetargowych wyniosła 1 139 432,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 85% wartości projektu tj. 944 885,50 PLN. W ramach prezentowanego projektu zaplanowano zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie Elektronicznego Systemu. Projekt w całości zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajdującym się w strukturze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6.

 

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zawartych w europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych programach strategicznych odnoszących się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt również w znacznym stopniu sprzyja wyeliminowaniu wykluczenia cyfrowego.

 

Realizacja projektu miała na celu znaczącą poprawę dostępu do wiarygodnej i pełnej informacji o przestrzeni Miasta Racibórz użytkownikom zewnętrznym, poprzez specjalnie w tym celu przygotowane informacyjne i interaktywne mapy tematyczne udostępnione na portalu www.esim.raciborz.pl Szeroki dostęp do takiej informacji ma spowodować wzmocnienie konkurencyjności Miasta Racibórz. Łatwa w pozyskaniu informacja przestrzenna ma ogromne znaczenie dla działań administracyjnych, turystycznych, biznesowych, kulturalnych, edukacyjnych itp.

 

Przedsięwzięcie realizowane było od stycznia 2008 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w grudniu 2008 roku a zakończenie inwestycji nastąpiło w czerwcu 2010 roku.

 

Dodatkowe informacje o projekcie:
Realizacją projektu zajmował się Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Racibórz. Dodatkowych informacji na temat realizacji projektu udziela Pani Ewa Białuska, tel. (32) 75 50 712e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Portalu Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej pod adresem internetowym   www.esim.raciborz.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here