Wybory prezesa TPD

0

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu wybrano nowy Zarząd oddziału raciborskiego.W skład nowego Zarządu, rozpoczynającego kadencję w roku 2012, weszły:

Krystyna Klimaszewska – prezes, Józefa Kielak – wiceprezes, Barbara Sput -wiceprezes, Małgorzata Kozioł -skarbnik, Katarzyna Adamek-Chwalczyk- sekretarz, Beata Skroban-Wysoczańska -członek, Ewa Marut -członek.

Prezes Oddziału Miejskiego zapowiada kontynuację działań podjętych w roku poprzednim, a więc m.in. organizację pomocy materialno-rzeczowej dla rodzin wymagających wsparcia, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i całorocznej opieki świetlicowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem, realizację programów profilaktyki, współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami, których cele statutowe zbieżne są z celami TPD.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here