Utracony mandat radnego wróci do Kuźni

0

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Kuźni Raciborskiej przedstawiła podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. W ich wyniku, miasto odzyska utracony dwa lata temu mandat radnego.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z nowej ustawy, jaką jest Kodeks Wyborczy. Nakłada on na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a jednocześnie na Rady Miejskie obowiązek podziału gminy na okręgi jednomandatowe. – W przypadku gminy Kuźnia Raciborska jednomandatowymi okręgami wyborczymi do tej pory były sołectwa. Natomiast miasto Kuźnia oraz Rudy – nie – mówi Dominik Klimanek.

- reklama -

Jak zaznacza sekretarz Urzędu Miejskiego, Kuźnia Raciborska funkcjonowała jako dwie jednostki pomocnicze ("Osiedle" i "Stara Kuźnia"). W kadencji 2006-2010 jednostka pomocnicza "Stara Kuźnia" posiadała dwa mandaty, a "Osiedle" – pięć. Zmiany zaszły dwa lata temu, kiedy to na mocy uchwały Rady Miejskiej mieszkańcy "Osiedla" utracili na rzecz Rud jeden mandat (liczba radnych wybieranych w tej miejscowości wzrosła z trzech do czterech). Wiązało się to ze spadkiem liczby mieszkańców na "Osiedlu" i wzrostem liczby ludności w Rudach.

Nowa uchwała, wprowadzająca w gminach jednomandatowe okręgi wyborcze ma zostać podjęta najpóźniej do 2 listopada. Wobec tego, że na terenie gminy Kuźnia Raciborska wybieranych jest 15 radnych, zachodzi konieczność podzielenia jej na 15 jednomandatowych okręgów. Zmiana – jak podkreśla sekretarz – nie dotknie sołectw typu Siedliska, Turze czy Jankowice. Nowy podział musi zostać wprowadzony na terenie Kuźni oraz Rud.

– Tworząc nowy podział, burmistrz Rita Serafin wyszła z założenia, że jeżeli zliczymy liczbę mieszkańców miasta, która obecnie wynosi 5277 osób i podzielimy ją przez liczbę mieszkańców całej gminy (11 661), otrzymamy wynik ukazujący, ile procent mieszkańców gminy mieszka na terenie miejskim (45 %). I jeśli te 45 % przemnożymy razy 15 radnych, wyjdzie nam, że na Kuźnię przypada blisko siedem mandatów (w miejsce dotychczasowych sześciu) – tłumaczy Dominik Klimanek.

 

Podział, jaki na minionej sesji zaproponowała burmistrz zakłada pozostawienie na "Osiedlu" czterech mandatów (utworzone zostaną cztery okręgi wyborcze), trzy okręgi zostaną natomiast utworzone na obszarze "Starej Kuźni". Tyle samo okręgów powstanie w Rudach (zatem liczba radnych zmniejszy się o jedną osobę – z czterech do trzech).

– Te miejscowości – jak zaznacza sekretarz – zobowiązaliśmy się dokładnie rozpisać na ulice. Podczas sesji, radni oraz sołtysi otrzymali kartki z informacją na temat liczby mieszkańców zameldowanych w każdym z proponowanych okręgów, tak aby było wiadomo, że podział jest geograficznie i merytorycznie uzasadniony.

Do istniejącego podziału dopisane zostaną niebawem ulice z tzw. stanem zerowym, a więc takim, gdzie na razie nikt nie mieszka. W Kuźni jest to ulica Bohaterów Westerplatte, w Rudach natomiast ulice Jesionowa, Kasztanowa, Leszczynowa i Akacjowa. – Jeśli ktokolwiek za pewien czas się tam zamelduje, nie trzeba będzie powtarzać całej procedury od nowa – wyjaśnia sekretarz urzędu.

Dominik Klimanek podkreśla również, że podział, jaki zaproponowała burmistrz Serafin został skonsultowany w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Propozycja została pozytywnie przyjęta przez dyrektora tamtejszego biura, w związku z czym podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze może zostać poddany pod głosowanie.

Oficjalny wniosek w tej sprawie zostanie przez burmistrza złożony na kolejnej sesji, która zaplanowana jest pod koniec września. – Wtedy też radni albo podejmą wniosek i przegłosują propozycje burmistrza, albo przedstawią własną propozycję do przegłosowania na następnej sesji – kończy sekretarz.

Bartosz Kozina

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here