Sztab kryzysowy debatował w urzędzie miasta

1

Miasto przygotowuje się do zimy. W noclegowni zwiększono liczbę łóżek. Budy dla psów w schronisku dla zwierząt zostały ocieplone słomą. W Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiono zasiłki celowe dla potrzebujących.

W trakcie spotkania sztabu kryzysowego, któremu przewodniczył Mirosław Lenk, kierownicy jednostek podległych Gminy, zakładu gazownictwa, energetyki cieplnej oraz służb i straży przedstawili aktualną sytuację w mieście w zakresie utrzymania dróg, funkcjonowania komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, pomocy bezdomnym i potrzebującym oraz zwierzętom.

- reklama -

Omawiając temat pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym, dyrektor OPS-u Halina Sacha poinformowała, że uruchomione zostały zasiłki celowe dla potrzebujących z przeznaczeniem na zakup opału i obuwia. Zenon Stube z Domu dla Bezdomnych „Arka N” apeluje do mieszkańców o dostarczanie do placówki (ul. Wiejska 18 a) czystych ręczników, koców i pościeli. W noclegowni zwiększono liczbę miejsc do 14 łóżek. Obecnie w domu dla bezdomnych przebywa 25 osób. Straż Miejska, Policja oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej stale monitorują miejsca, w których przebywają osoby narażone na wychłodzenie. Obecnie w Raciborzu jest takich osób 10. Nie zgadzają się one na oferowaną pomoc opieki społecznej oraz możliwość tymczasowego zakwaterowania w schronisku dla bezdomnych.

 

 

 

 

Krzysztof Kowalewski z Przedsiębiorstwa Komunalnego, które prowadzi w mieście akcję zima na drogach poinformował o pełnej gotowości spółki do zimowych zadań związanych z utrzymaniem dróg i szlaków dla pieszych. Kontakt z dyspozytorem Akcji Zima możliwy jest pod numerami telefonów: 324153424, po godzinie 22:00 tel. 324153181. Krzysztof Kowalewski poinformował również o sytuacji bezdomnych zwierząt w schronisku i przygotowań do okresu zimowego.Budy dla psów na zimę zostały wyłożone słomą, obecnie trwa akcja ocieplania ich styropianem.

Prezydent zalecił również podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zminimalizowania wystąpienia skutków ujemnych temperatur: – rozstawienie koksowników, wzmożenie działań prewencyjnych w zakresie pomocy osobom bezdomnym, otoczenie opieką potrzebujących, podjecie działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa w pobliżu akwenów wodnych, opracowanie komunikatów dla mieszkańców o zasadach prawidłowej wentylacji mieszkań, bezpiecznego użytkowania instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, egzekwowania przez Straż Miejską obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.

 

/p/

 

—————————————————————–

Zobacz również wideo – bezdomni koczują w namiotach

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here