Kolejny matematyczny sukces ucznia z ZSP 2 w Ocicach

0

Wojciech Woszczek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Matematyka z Elementami Przyrody
Dnia 16 kwietnia 2013 w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego.
Organizatorem konkursów było Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wojciech Woszczek, uczeń klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, zdobywając w trzecim, finałowym etapie konkursu 48 na 50 punktów możliwych do zdobycia, został laureatem Konkursu
Przedmiotowego Matematyka z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs składał sie z trzech etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego i polegał na rozwiązywaniu testu
pisemnego zawierającego zadania z matematyki i przyrody. Zagadnienia zawarte w zadaniach często wykraczały poza podstawę programową dla klas IV-VI. Wojtek przygotowuje się do konkursów
matematycznych rozwiązując wiele dodatkowych zadań na zajęć koła matematycznego oraz zajęciach projektu edukacyjnego „Nauka bez tajemnic” pod kierunkiem nauczycielki matematyki Bożeny Gładysz.
W zakresie przyrody Wojtka przygotowała Małgorzata Pisarczyk. Wojciech Woszczek zdobywając tytuł laureata został zwolniony z pisania sprawdzianu po szóstej klasie.

- reklama -

To już kolejny sukces Wojtka. W ubiegłym roku szkolny zdobył pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach matematycznych SEZAM i ALBUS, został laureatem ogólnopolskiego konkursu matematycznego GENIUSZ, zdobył wyróżnienie w międzynarodowym konkursie KANGUR oraz w I Ogólnopolskim Konkursie „Komputery i Informatyka”. W bieżącym roku szkolnym zdobył między innymi – I miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS, wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach matematycznych PINGWIN i SEZAM.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here