W przededniu „rewolucji śmieciowej”. Co powinniśmy wiedzieć?

2

Już od 1 lipca, a więc za cztery dni, wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie odbioru odpadów komunalnych. Czy Racibórz jest dobrze przygotowany, czy też zamieni się w zaśmiecony Neapol. Zobacz, czego można się spodziewać.

 

 Od lewej: Grzegorz Domagała, Mirosław Lenk i Rafał Pamuła 
 
_________________________________________
- reklama -

 

 

Prawie 6 mln złotych zapłaci Racibórz za wywóz i zagospodarowanie odpadów w ciągu najbliższego roku. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem od 1 lipca bieżącego roku odpady w całym mieście będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rudy Śląskiej. – Jesteśmy przygotowani do wdrożenia nowych zasad gospodarki odpadami w Raciborzu – zgodnie zadeklarowali dziś na konferencji prasowej w raciborskim magistracie Mirosław Lenk, prezydent Raciborza oraz Grzegorz Domagała i Rafał Pamuła, przedstawiciele PUK w Rudzie Śląskiej.

– Mamy ogromne doświadczenie nie tylko w odbieraniu odpadów, ale również w ich zagospodarowaniu. Musimy jedynie szybko poznać miasto, ale i z tym sobie poradzimy. Nawiązaliśmy bliską współpracę z działającym w Raciborzu Przedsiębiorstwem Komunalnym. Doświadczenie osób pracujących w obu spółkach pozwoli nam jeszcze lepiej zająć się raciborskimi odpadami – zapewniał na konferencji prasowej Grzegorz Domagała, prezes PUK w Rudzie Śląskiej.  

W związku z wygraniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów rudzka spółka zamierza otworzyć swój oddział w Raciborzu. – Zależy nam, by mieszkańcy Raciborza mieli ułatwiony z nami kontakt – podkreślał prezes Domagała. Do czasu jego uruchomienia do dyspozycji raciborzan jest punkt informacji i Biuro Obsługi Klienta w Oddziale PUK  w Jastrzębiu Zdroju / ul. Armii Krajowej 1, tel. 032 4764744 /. Od 1 lipca mieszkańcy Raciborza informacji o usługach, a przede wszystkim harmonogramów wywozu śmieci z poszczególnych dzielnic miasta mogą szukać w internecie na stronie: http://puk.toensmeier.pl/index.php/puk-kontakt-harmonogramy-wywozu-raciborz.

– Zasady dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych, które wchodzą w życie od 1 lipca, nie wiążą się dla mieszkańców Raciborza z wielkimi zmianami. Polegają one na wypowiedzeniu umowy na wywóz śmieci z obecnym przewoźnikiem i złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta, bądź w przypadku zabudowy wielorodzinnej u swojego zarządcy nieruchomości – przypomniał Mirosław Lenk, prezydent Raciborza.

W Raciborzu obowiązują dwa systemy zbiórki odpadów zależne od rodzaju zabudowy. W blokach, kamienicach i budynkach wielorodzinnych funkcjonuje system gniazd segregacyjnych, są to miejsca w pobliżu altanek śmietnikowych, gdzie już są postawione kolorowe pojemniki na różne odpady, nazywane potocznie dzwonami. Ich kolory nie są przypadkowe. Do pojemników żółtych mają trafiać opakowania plastikowe i wielomateriałowe oraz metale. Z kolei pojemniki niebieskie są przeznaczone na papier i makulaturę, zielone  – na szkło, a białe – na szkło bezbarwne. Właściciele domków jednorodzinnych są zobowiązani segregować odpady w workach, których kolory są takie same, jak kolory opisanych wcześniej dzwonów, za wyjątkiem zbiórki szkła, gdzie worek jest w kolorze zielonym.

– Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Dla mieszkańców przygotowano kilka wygodnych rozwiązań – dodał Mirosław Lenk, prezydent Raciborza.

Aby wyposażyć nieruchomość w pojemniki można:

1. Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz;

2. Wydzierżawić pojemniki od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, tel. 32 476 4744;

3. Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10 w Raciborzu, tel. 32 415 3424;

4. Pozostawić już używane i uregulować ich dalszą dzierżawę – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu przygotuje i dostarczy nowe umowy na dotychczasowych zasadach.

Pojemniki na bioodpady można bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu (tel. 32 415 3424 lub 32 415 2811). Mieszkańcy posiadający dotychczas kontenery na bioodpady nie są zobowiązani do ich zwrotu i powinni oczekiwać na nową umowę użyczenia.
Podpisana przez PUK z władzami Raciborza umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów  precyzyjnie określa szereg obowiązków i zadań, jakie będzie musiało wykonywać rudzkie przedsiębiorstwo. Określa również terminy w jakich od 1 lipca mają być odbierane odpady od właścicieli zamieszkałych nieruchomości w Raciborzu. Zgodnie z umową PUK otworzy w mieście Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego będzie można przywieźć wszystkie wyselekcjonowane rodzaje odpadów. Punkt ten znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Płoni.

Rada Miasta uchwaliła w Raciborzu  dwie stawki za wywóz odpadów: niższą – dla osób segregujących śmieci /9 zł/ oraz wyższą – dla niesegregujących /18 zł/. Z danych przedstawionych przez UM w Raciborzu wynika, że w mieście zameldowanych jest ponad 56 tys. osób. W całym mieście jest 5,7 tysięcy zamieszkanych nieruchomości. Zdecydowana większość / 4,1 tys. / z nich zalicza się do zabudowy jednorodzinnej. w całym Raciborzu jest ponad 380 punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz 158 gniazd segregacyjnych.

Władze Raciborza szacują, że w ciągu najbliższego roku w całym mieście zostanie wytworzonych prawie 22 tysiące ton odpadów. Wśród nich dominować będą niesegregowane odpady komunalne, których zdaniem raciborskich urzędników ma być około 18 tys. ton. Umowa miasta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych dokładnie określa częstotliwość odbioru odpadów. I tak odpady niesegregowane z zabudowy wielorodzinnej wywożone będą dwa razy w tygodniu, natomiast z domów jednorodzinnych raz na dwa tygodnie. Z kolei odpady posegregowane będą odbierane raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu – wielorodzinnej. W okresie od kwietnia do listopada będą odbierane odpady ulegające biodegradacji / trawa, liście, gałęzie/. Zgodnie z podpisaną umową PUK jest zobowiązane odbierać je dwa razy w miesiącu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej odbierało dotąd  śmieci w sumie od około 220 tysięcy mieszkańców Rudy  Śląskiej, Pyskowic i Jastrzębia – Zdroju. Klientami spółki są również supermarkety.  Tylko w ubiegłym roku PUK odebrał w sumie  około 60 tys. ton odpadów, z których 25 tys. ton stanowiły surowce wtórne. Wśród nich najwięcej, około 20 tys. ton to makulatura. Spółka zatrudnia około 200 pracowników. Do odbioru i zagospodarowania odpadów PUK w Rudzie Śląskiej wykorzystuje około 60 pojazdów specjalistycznych. W tych dniach spółka otrzyma kolejnych 6 nowoczesnych śmieciarek, które kosztowały spółkę około 5 mln złotych.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej jest jedną z 8 spółek Grupy Toensmeier Polska. Cała grupa zatrudnia w sumie 860 pracowników oraz dysponuje ponad 200 pojazdami specjalistycznymi. Do tej pory spółki Grupy Toensmeier Polska odbierały odpady od 1,2 mln osób. Od 1 lipca grupa zwiększy zasięg swojej działalności. Jednym z miast, w którym rozpocznie swoją działalność jest właśnie Racibórz.

Szczegółowych informacji nt. podpisanej umowy udzielają:
Grzegorz Domagała – prezes PUK sp. z o.o., nr tel. 32 2482031
Racibórz, 27 czerwca 2013

 

źródło: UM

 

Paweł Strzelczyk

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

2 KOMENTARZE

  1. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Mamy własną firmę ,,śmieciową”, po co nam inna. I co z pracownikami naszej firmy- zwolnić?

  2. wro

    Z tego wynika, że Racibórz jest całkiem dobrze przygotowany do zmian. W Krakowie i Warszawie jest totalny chaos. Brawo, Racibórz! Urząd Miasta spisał się na medal!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here