G5 wyróżnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W latach 2012-2013 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła w kraju szkolenia dotyczące wdrożenia programu Przeciwdziałania Niepożądanym Zachowaniom w szkołach. W szkoleniu wziął udział dyrektor Gimnazjum
Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu Dariusz Malinowski i pani Renata Dradrach-Szweda – wicedyrektor szkoły.
Głównym zadaniem programu jest przyjęcie przez szkołę rozwiązań pozwalających na codzienne wsparcie i monitorowanie uczniów z grupy podwyższonego ryzyka. Program został wdrożony przez ponad 90 szkół w całej Polsce. Gimnazjum Nr 5
z Raciborza zostało jedną z wyróżnionych pod względem aktywności i stopnia wykorzystania Programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


W związku z doświadczeniami i determinacją w zmienianiu dotychczasowych metod pracy z uczniami zaproszono przedstawicieli szkoły do zaprezentowania efektów i realizacji wprowadzenia monitoringu i wsparcia uczniów oraz wdrażania programu Przeciwdziałania Niepożądanym Zachowaniom w szkole

Do reprezentowania placówki zostały wytypowane panie Renata Dradrach-Szweda i Anita Dąbkowska, które przedstawiły osiągnięcia szkoły w realizacji programu i wzięły udział, jako eksperci w panelu dyskusyjnym poświęconym wdrażaniu programu podczas II etapu szkolenia, które odbyło się w Toruniu w dn. 28 – 30.10.2013.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here