Ważny gminny plan oszczędzania energii

Warto uczyć się od innych. Węgierska Górka opracuje program efektywności energetyczne z wykorzystanie OZE.
Węgierska Górka jest kolejną gminą w województwie śląskim, która skorzystała z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie lokalnego programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 22 tys. zł.

Celem eksperckiego opracowania będzie wskazanie propozycji w zakresie rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz innych technologii w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii. Program określi przewidywane koszty planowanych przedsięwzięć oraz źródła ich finansowania na podstawie harmonogramu realizacji zadań.

- reklama -

Ponieważ głównymi beneficjentami programu będą mieszkańcy Węgierskiej Górki i działający na terenie gminy przedsiębiorcy ten -oczekiwany przez nich dokument- uwzględniać będzie oczekiwania odbiorców w zakresie zminimalizowania strat energii oraz wdrożenia takich rozwiązań, które wpłyną na zracjonalizowanie zużycia energii, a przez to zmniejszenie kosztów pozyskania energii.

Planowane jest m.in. zaopatrzenie gminy w nośniki energii zapewniające niskie koszty usług energetycznych, a jednocześnie spełniające wymogi ochrony miejscowego środowiska naturalnego. Przygotowywane opracowanie pozwoli na maksymalne wykorzystanie w Węgierskiej Górce alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w tej dziedzinie. Zapewni planowe i kompleksowe termomodernizacje obiektów gminnych, a także umożliwienie wykorzystania specjalnych środków wsparcia finansowego ułatwiającego realizację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Dzięki temu programowi Węgierska Górka przyłączy się do nielicznych gmin realizujących, przyjęty przez Unię Europejską, pakiet o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 20 procent do 2020 roku. W Polsce, mimo ustawowego nakazu, jednak niewiele gmin posiada plany zaopatrzenia i oszczędzania energii dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Dlatego WFOŚiGW w Katowicach w 2010 roku, jako jedyny w kraju, stworzył program dofinansowujący dotacją do 80 procent koszty opracowania takich realnych strategii służących energooszczędności. Takie dokumenty mogą być następnie podstawą do ubiegania się o preferencyjne pożyczki na realizację zawartych w planie przedsięwzięć.

Jako pierwsze z tej możliwości skorzystały władze Pietrowic Wielkich. Dzięki stworzeniu gminnego programu bezpieczeństwa energetycznego możliwe było tam rozpoczęcie prac nad pozyskaniem tańszej energii poprzez inwestycje oparte na wykorzystaniu m.in. biomasy, małych wiatraków oraz wprowadzeniu pełnej termomodernizacji budynków z wykorzystaniem pomp ciepła i energii słonecznej.

Zainteresowane takimi rozwiązaniami są także inne gminy w województwie śląskim. Do tej pory z szansy skorzystały samorządy Dąbrowy Górniczej, Miedźnej, Tworoga, Krupskiego Młyna i Zbrosławic.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here