Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły w Nędzy

0

Dotychczasowa dyrektor szkoły w Nędzy Maria Czerwińska od 1 września nadal będzie kierować placówką.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy ogłoszono 27 czerwca, a rozstrzygnięto 24 lipca. W składzie komisji znalazło się 9 osób: przedstawiciele Gminy Nędza jako organu prowadzącego, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach jako organu nadzoru pedagogicznego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych: Solidarność oraz ZNP.

- reklama -

– W pierwszym etapie procedury konkursowej komisja dokonała merytorycznego sprawdzenia dostarczonych przez kandydata wymaganych dokumentów i wszyscy członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o dopuszczeniu kandydata do dalszego etapu konkursu, czyli prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły na kolejne lata – wyjaśnia Edyta Szajt z Urzędu Gminy w Nędzy. W wyniku głosowania tajnego Maria Czerwińska ponownie została dyrektorem szkoły w Nędzy. – Emocje na pewno jeszcze nie opadły – nie kryła stara-nowa dyrektor tuż po konkursie.

Z rozporządzenia kandydat był zobowiązany do przygotowania uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. – Ponieważ też bywam odbiorcą różnych wystąpień, wiem że wyłącznie słowo mówione niekoniecznie zapada w pamięć, dlatego przygotowałam swoje wystąpienie w formie multimedialnej prezentacji. Oczywiście wymagało to czasu i przeanalizowania ostatnich lat działalności placówki. Wiem, że świetnie prosperuje. Mamy świetnych nauczycieli, kadrę która się rozwija i osiąga sukcesy – podkreśla Maria Czerwińska.

 

 

Swoją koncepcję funkcjonowania szkoły oparła na zarządzaniu poprzez wartości, które zawarte jest w książce Kena Blancharda o tym samym tytule. Koncepcja oparta jest na czterech filarach: uczniach, nauczycielach, organie prowadzącym oraz społeczności lokalnej.

/publ.p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here