Konsultacje w sprawie opłat za przechowywanie pojazdów

0

Powiat chce, by stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostały bez zmian.

Na dzień 11 września starostwo powiatu raciborskiego ogłosiło początek konsultacji dotyczących wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Konsultacje przybiorą formułę pisemną (pisma można wysyłać na adres starostwa) lub elektroniczną. Starostwo chce, by stawki pozostały na tym samym poziomie. Kwestia usuwania i przechowywania pojazdów przez powiat wypływa z art. 130a pkt 5 lit. f ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawa szczegółowo wymienia okoliczności, w jakich może być usunięty. Jeżeli właściciel auta nie zgłosi się akcesji do zwrotu pojazdu, wówczas orzekany jest przepadek mienia.W tym roku usunięto 9 samochodów osobowych do 3,5 tony oraz7 ciężarowych (powyżej 3,5 tony).

- reklama -

 

Zapisy na rok 2014 prezentowały się następująco :

 

§ 1. 1. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.):

1) dla roweru lub motoroweru – 100 zł,
2) dla motocykla – 200 zł,
3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 440 zł,
4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony – 550 zł,
5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton – 780 zł,
6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton – 1150 zł,
7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1400 zł.

 

2. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego, o którym mowa w art. 130a
ust. 1-2 w związku z art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.):

1) dla roweru lub motoroweru:
a) za usunięcie – 110 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 17 zł,

2) dla motocykla:
a) za usunięcie – 218 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 24 zł,

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a) za usunięcie – 478 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 37 zł,

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony:
a) za usunięcie – 597 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 49 zł,

5) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton:
a) za usunięcie – 846 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 71 zł,

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:
a) za usunięcie – 1247 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 132 zł,

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 1518 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 196 zł.

/l/, /p.s/

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here