Otwarcie Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie

0

Zadaniem Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest ochrona różnorodności biologicznej oraz rozbudowa kolekcji dendrologicznej.

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej otwarta została w niedzielę (24 maja) w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs oraz Burmistrz Miasta Radzionkowa Gabriel Tobor. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w zwiedzaniu Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem oraz  sadzeniu drzewka w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.W swoim wystąpieniu prezes katowickiego Funduszu Andrzej Pilot zadeklarował wsparcie instytucji dla działań podejmowanych przez Ogród Botaniczny.

- reklama -

Od 2004 roku WFOŚiGW w Katowicach dofinansował Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie kwotą prawie 2,5 mln złotych. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu:

– ochrony różnorodności biologicznej, na założenie oraz rozbudowę kolekcji dendrologicznej, założenie oraz rozbudowę kolekcji sadowniczych wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania drzew i krzewów owocowych, założenie ericarium (rośliny wrzosowate), utworzenie ogrodu edukacyjnego roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich, ochronę ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych poprzez długoterminową ochronę nasion w Śląskim Banku Nasion.
– edukacji ekologicznej, na doposażenie w pomoce dydaktyczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, kampanie i programy edukacji ekologicznej, między innymi: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, „Różnorodność – potęga życia”, a także na warsztaty ekologiczne, konkursy dla dzieci, konferencje, zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych, oznakowanie ścieżek edukacyjnych.

 

 

24 kwietnia 2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V) oraz założenie kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)” w formie dotacji do kwoty 25 700,00 zł. Planowany do realizacji projekt realizowany będzie na terenie kolekcji sadowniczych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz w Radzionkowie. Głównymi celami, prowadzonego jednocześnie w dwóch miejscach na terenie województwa śląskiego zadania będzie:

– zaszczepienie podkładek rosnących w sadach w ŚOB w Radzionkowie zrazami starych odmian drzew owocowych, zebranymi od lokalnych sadowników, działkowiczów, lub mieszkańców, dzięki czemu stworzona zostanie kolekcja zabezpieczająca lokalną pulę genową drzew owocowych, zagrożonych wyginięciem,
– założenie szkółki podkładek na terenie ŚOB w Radzionkowie, służącej jako baza do szczepień wykonywanych w latach następnych, które po rozdaniu uzyskanych w ten sposób drzewek, zainteresowanym mieszkańcom pozwolą rozszerzyć terenowy „bank genów”,

/publ.p/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here