Więcej pieniędzy na termomodernizacje i wymianę kotłów

1

Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisały porozumienie w sprawie uzupełnienia dofinansowania z RPO środkami WFOŚiGW.

Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej daje możliwość zwielokrotnienia środków, jakie zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków. Porozumienie otwiera również możliwość wsparcia z Programu Regionalnego 2014-2020 projektów dotyczących termomodernizacji budynków przy jednoczesnym zastosowaniu niskoemisyjnych i wysokosprawnych kotłów węglowych.

- reklama -

– Jest to sposób na rozwiązanie problemu, jaki powstał w wyniku stanowiska Komisji Europejskiej. Wyklucza bowiem ona możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne i wysokosprawne kotły węglowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zdaniem Komisji Europejskiej, celem priorytetu inwestycyjnego „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym” jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej oraz sektorze mieszkaniowym. Wymiana dotychczasowego źródła ciepła na nowoczesny kocioł węglowy nie przyczyni się w wystarczającym stopniu do osiągnięcia tych celów – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

 

Tymczasem budżetem na taką wymianę kotłów węglowych dysponuje WFOŚ. Otwarło to drogę do zawarcia porozumienia między dwoma instytucjami. Dzięki temu samorządy oraz firmy które planują termomodernizację budynków, ale jednocześnie, ze względu na stosunkowo niższe koszty eksploatacji, chcą pozostać przy węglowym źródle ciepła, będą mogły starać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również projekty złożone do Programu Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, lecz nie wystarczyło dla nich pieniędzy, oczywiście pod warunkiem, że będą dotyczyły termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na wysokosprawny kocioł węglowy.

W Programie Regionalnym 2014-2020, jednym z celów jest wspieranie efektywności energetycznej, na co przeznaczono ponad 227 mln euro. – Dzięki tym unijnym pieniądzom możemy zrealizować projekty na szeroką skalę. Te kotły, które będą chcą wymienić beneficjenci to tylko część działań wpisujących w plany poprawienia efektywności energetycznej w województwie – powiedział podczas podpisania umowy Marszałek Wojciech Saługa.

Eksperci katowickiego Funduszu szacują, że na realizację zawartej umowy przeznaczonych zostanie około 10 milionów złotych. Każdego roku WFOŚiGW w Katowicach na zadania z zakresu ochrony atmosfery wydaje około 260 milionów złotych w postaci pożyczek oraz 21 milionów złotych w formie dotacji. Od roku 2002 dzięki Funduszowi wymieniono 17 tys. źródeł ciepła w 78 gminach.

fot. Tomasz Żak, slaskie.pl

/p/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here