Helsińska Fundacja Praw Człowieka śledzi proces A. Ronin

0

W związku z procesem karnym odbywającym się przed sądem w Raciborzu w związku z art. 241 par.1 kk, przesyłam istotną informację dotyczącą tematu. W proces włączyła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka – informuje Anna Ronin.

- reklama -

anna ronin

 

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny prowadzi sprawę, w której Annę Ronin oskarżono z art. 241 par. 1 kk (publiczne rozpowszechnianie bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego). Sprawę skierował do Sądu Prokurator w związku z pisemnym zgłoszeniem Mirosława Lenka z dnia 5 listopada 2015 r.
M. Lenkowi nie spodobała się ujawniona przez Annę Ronin publicznie ważna informacja dla interesu społecznego. W zawiadomieniu do Prokuratury M. Lenk napisał: „Ponadto autorka rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, jakoby organy ścigania ustaliły, że Mirosław Lenk jest odpowiedzialny za hejtowanie, groźby, pomówienia, śledzenie, nawoływanie do waśni narodowościowych, dyskredytowanie i ośmieszanie”.

W tej sprawie odbyły się już dwa posiedzenia Sądu. Następne posiedzenie zostało wyznaczone na środę 7.09.2016 na godz. 9:45. W sprawę zaangażowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka z Warszawy. W dniu 4 lipca 2016 A. Ronin otrzymała pisemną informację: „ Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że Pani sprawa została przyjęta do Programu Spraw Precedensowych HFPC”. Pismo podpisała Pani Dorota Głowacka z Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC.

Niedawno do Sądu wpłynęło oficjalne pisemne stanowisko HFPC z dnia 30.08.2016 „Opinia przyjaciela sądu”. W piśmie m. in. można przeczytać: „Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: „HFPC”) jest organizacją, której statutowym celem jest ochrona praw człowieka, w tym wspieranie ich przestrzegania przez organy władzy publicznej w Polsce”… „ Nie jest celem niniejszej opinii zastępowanie Wysokiego Sądu w ocenie stanu faktycznego w niniejszej sprawie. Konieczne jest jednak wskazanie, że Sąd w toku postępowania będzie musiał ocenić, czy zachowanie oskarżonej realizuje znamiona wskazane w ustawie karnoprocesowej, a przede wszystkim, czy stanowiło ono zagrożenie dla dobra prawnego, jakim jest dobro Wymiaru Sprawiedliwości”

W piśmie zawarte są również przykłady z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: „Z którego wynikało, że art. 10 ustawy 2 Konwencji pozostawia państwom niewielki margines możliwości stosowania ograniczeń wolności wyrażania opinii w zakresie debaty politycznej…która jest przedmiotem publicznego zainteresowania…zdaniem Trybunału należy z dużą ostrożnością, w demokratycznym społeczeństwie ocenić potrzebę ukarania dziennikarzy za skorzystanie z informacji zdobytych przez naruszenie tajemnicy śledztwa lub tajemnicy zawodowej, jeżeli dziennikarze przyczyniają się w ten sposób do rozwoju debaty publicznej takiej wagi, że urastają do rangi stróżów demokracji”
 
W podsumowaniu pisma w pkt. 5 napisano: „Norma wynikająca z art. 241 par. 1 kk służyć ma realizacji istotnego społecznie dobra prawnego – zabezpiecza wymiar sprawiedliwości przed ujemnymi skutkami przedwczesnego ujawnienia wiadomości z postępowania przygotowawczego.  Interpretacja i stosowanie art. 241 kk muszą więc następować z uwzględnieniem analizy tego, czy powołane dobro prawne było w rzeczywistości zagrożone. Ewentualna sankcja z art. 241 par. 1 kk będzie na pewno stanowiła też ingerencję w wolność wyrażania opinii (swobodę wypowiedzi) chronioną art. 10 Konwencji. Na władzach publicznych (w tym przede wszystkim sądach) ciążyć będzie w takiej sytuacji obowiązek przekonującego uargumentowania, że ingerencja taka spełnia restrykcyjne wymogi wypracowane w orzecznictwie ETPC.

W ostatnim akapicie dodano: „HFPC wyraża nadzieję, że niniejsza opinia będzie dla Wysokiego Sądu pomocna i przyczyni się do wydania takiego orzeczenia, które w pełni realizować będzie standardy ochrony praw człowieka”.  

Opinię przygotowali: Katarzyna Wiśniewska oraz Michał Kopczyński –  prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pod merytorycznym nadzorem prof. Ireneusza Kamińskiego i dr. Piotra Kładocznego. Pismo podpisane przez: Dr. Piotr Kładoczny (sekretarz zarządu HFPC), Danuta Przywara (prezes zarządu HFPC).

 

 

publ. /ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here