Prezydent ukręcił bicz na trucicieli. Koniec z paleniem byle czym?

11
zarządzenie kontrola pieców

Zgodnie z nowym zarządzeniem strażnicy miejscy nie tylko mogą wejść i sprawdzić czy nie są spalane odpady, ale i pobrać próbkę popiołu. Kontrole mają odbywać się na zgłoszenie mieszkańców i na podstawie obserwacji własnych straży.

- reklama -

29 grudnia prezydent Mirosław Lenk wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie miasta Racibórz, określającą uprawnienia straży miejskiej oraz obowiązki mieszkańców w tym zakresie.

Procedura przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie miasta Racibórz:

§ 1. Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są posiadający imienne upoważnienia Prezydenta Miasta:

1) funkcjonariusze Straży Miejskiej w Raciborzu,
2) inni pracownicy Urzędu Miasta Racibórz.

§ 2. Osoby uprawnione, o których mowa w §1 legitymują się imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Racibórz, na podstawie których kontrolujący ma prawo do:

1) wstępu wraz z osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w godz. od 6:00 do 22:00 na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, celem oględzin, pobrania próbki,
2) przeprowadzania badań,
3) wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych w tym: żądania pisemnych lub ustnych informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
4) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych związanych z problematyką kontroli,
5) po potwierdzeniu spalania odpadów, na podstawie badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, przygotowywanie wniosków do Sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 3. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie miasta Racibórz.

§ 4. Kontroli podlegają właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Racibórz.

§ 5. 1. Podstawą podjęcia kontroli są:

1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców,
2) własne obserwacje funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
3) brak odbioru odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Miasta Racibórz w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o Ustawę z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.),
4) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

2. W przypadku stwierdzenia, że w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady,
wykonuje się dokumentację fotograficzną.

3. Próbę popiołu pobiera się, gdy upoważniony do kontroli uzna, że jest to niezbędne w celu ustalenia stanu faktycznego.
4. Dopuszcza się pobieranie prób popiołu przez pracownika laboratorium, któremu Miasto Racibórz zleciło wykonanie badania.

5. Próbę popiołu pobiera się do naczyń pochodzących z dowolnego akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie próby odbywać się będzie bezpośrednio do naczynia, przez zaczerpnięcie popiołu pobierakiem. Naczynie z próbą musi być zamknięte w czasie kontroli, i zabezpieczone plombą z numerem, w obecności osoby kontrolowanej.

§ 6. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany lub osoba reprezentująca kontrolowanego (np. pełnoletni domownik). Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę reprezentującą kontrolowanego, skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu, może w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Prezydentowi Miasta Racibórz. Kopię protokołu otrzymuje kontrolowany.

§ 7. Transport prób popiołu do laboratorium odbywa się transportem własnym zapewnionym przez Miasto Racibórz lub przesyłką pocztową, kurierską itp.

§ 8. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego skutkuje zawiadomieniem organów ścigania.

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

11 KOMENTARZE

 1. zapasowy

  uprzejmie bede informował Prezydenta kto nas truje ! podam ulice i nr domu !
  mamy XXI wiek . . . . mamy 1/2 inteligentow co nas trują , anemiczna straz miejska
  nie reaguje , wiozi sie samochodem . . . .

 2. Koliber

  Myślę że kontrole będą systematyczne włącznie ze stosowaniem pobrania próbek.

 3. Zzz

  A nie szło tak wcześniej parę lat temu wprowadzić te kontrole wraz z próbami Panie Prezydencie? Napewno lepiej by Pan wyglądał zamiast robić zapowiedziane kontrole które nie miały większego sensu.

 4. Wreszcie

  Wreszcie, czekam na drugi artykół: „w pierwszym tygodniu stycznia ukaranych zostało 200 właścicieli domów”

  W zasadzie nie musicie czekać na donosy, idzcie pokolei, ulica po ulicy.

 5. brawo

  Nareszcie, prośby nie działają więc może mandaty pomogą.

 6. Romo

  Tylko nie wiecie ile kosztuje przebadanie takiego popiołu. Wszyscy za to zapłacimy, a nie są to małe pieniądze.

  • qq

   Myślę, że spokojniej pieniądze z mandatów wystarczą na ten cel a pewnie jeszcze trochę zostanie.

  • Romo

   Jasne, maksymalny mandat 500 zł a koszt przebadania 800 zł.- faktycznie opłaci się badać popiół. Można jeszcze potem założyć sprawę z powództwa cywilnego w Sądzie o zwrot kosztów przebadania, ale to długa droga i też kosztowna.

 7. Ka

  Najwięcej płacimy naszym zdrowiem jak ktoś nas truje.

 8. odkręcony

  Ukręcił bicz? To lodów już nie kręci? Krętacz jakiś…

 9. Anonim

  Wyślijcie zdjęcie dymiącego komina z adresem do redakcji, ciekawe czy opublikują.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here