Groźny wirus H5N8 dotarł już do granic powiatu raciborskiego

groźny wirus ptasiej grypy

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków odnotowano w gminie Cisek, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie Raciborszczyzny. W gospodarstwie w miejscowości Przewóz z tego powodu musiano wybić stado liczące 228 sztuk drobiu. Zobacz, co radzą służby weterynaryjne aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

- reklama -

Od kilku tygodni inspektoraty weterynaryjne ostrzegają przed nawrotem epidemii ptasiej grypy. Poprzednie ostrzeżenia dotyczyły jednak przypadków stwierdzonych w odległych rejonach Polski, jak lubuskie, podkarpackie czy świętokrzyskie. Dziś potwierdzone zostały wyniki badań w jednym z gospodarstw w Przewozie, gm. Cisek. Cisek to gmina w pow. kędzierzyńskim, od południa sąsiadująca z gminami Rudnik i Kuźnia Raciborska. Zaś samo sołectwo Przewóz od granic Kuźni dzieli zaledwie kilka kilometrów.

Z powodu rozprzestrzenienia się wirusa stado drobiu zostało wybite.

Poniżej publikujemy zalecenia służb weterynaryjnych, co należy robić w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa:

a) odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa),

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,

d) zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f) stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g) zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

/ps/

- reklama -

5 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here