Gmina Nędza podzieliła pieniądze na kulturę, sport i zdrowie

zespol lezczok

W sumie ponad 236 tys. zł otrzymały organizacje wpierające sport, kulturę, ochronę zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom.

Gmina Nędza miała do podziału między organizacjami działającymi na jej terenie ponad 236 tys. zł.

- reklama -

W zadaniu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (15.600,00 zł) wybrano oferentów:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL” z zadaniem: „Taniec jako łącznik wielokulturowy regionu raciborskiego i mniejszości niemieckiej” – 5.350,00 zł.
2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z zadaniem: „Chronimy od zapomnienia: kultura, tradycja i gwara śląska” – 6.250,00 zł.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z zadaniem: „Integracja osób starszych z terenu gminy Nędza” – 2.000,00 zł.
4. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z zadaniem: „Wspieramy inicjatywę mniejszości niemieckiej na Śląsku” – 2.000,00 zł.

W zadaniu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (80.600,00 zł) wybrano oferentów:
1. Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” Zawada Książęca z zadaniem: „Piłka nożna dla środowisk wiejskich” – 15.200,00 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza z zadaniem: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez cykliczne zajęcia sportowe” – 34.400,00 zł.
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Babice z zadaniem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 9.000,00 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie z zadaniem: „Sport dla wszystkich” – 15.000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy z zadaniem: „Sport dla aktywnych” – 5.000,00 zł.
6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL” z zadaniem: „Akrobatyka jako forma aktywizacji dzieci i młodzieży” – 2.000,00 zł.

W zadaniu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (49.000,00 zł) wybrano oferentów:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL” z zadaniem: „Różne formy tańca z Zespołem Mniejszości Niemieckiej „Łężczok” i nie tylko – jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” – 8.000,00 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” z siedzibą w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy z zadaniem: „Sport dla najmłodszych jako forma przeciwdziałania uzależnieniom” – 5.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z zadaniem: „Łączymy pokolenia: Tradycja wczoraj i dziś sposobem na życie bez uzależnień” – 1.000,00 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy w Górkach Śl. z zadaniem: „Chcemy być zdrowi, uzależnieniom mówimy – NIE” – 5.500,00 zł.
5. Ludowy Klub Sportowy „1908” w Nędzy z zadaniem: „W zdrowym ciele zdrowy duch – 24.000,000 zł.
6. Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” w Zawadzie Książęcej z zadaniem: „ Aktywni sportowo znaczy spełnieni społecznie” – 5.500,00 zł.

W zadaniu „Ochrona i promocja zdrowia” jedynym oferentem był NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Nędzy (91.500,00 zł).

Natomiast na zadania „Przeciwdziałanie bezdomności” oraz „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” nie wpłynęła żadna oferta.

fot. UG Nędza
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here