Ruszyła przebudowa ulic Zamkowej i Parkowej w Tworkowie

ulica zamkowa

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.


Zadanie pn. „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie” zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

- reklama -

Kwota przyznanego dofinansowania stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Cel operacji: likwidacja utrudnień komunikacyjnych oraz skrócenie czasu przejazdu do obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w miejscowości Tworków, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i dostępności do usług zaspokajających zbiorowe potrzeby ludności zamieszkującej tereny wiejskie. W ramach inwestycji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z płyt betonowych na asfaltową oraz z płyt betonowych na kostkę brukową, jak również poprawią się parametry techniczne.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here