Bierzmowania w raciborskich parafiach

Bierzmowanie to Sakrament Święty, który jest symbolem przyjęcia młodych ludzi do grona dojrzałych chrześcijan.

Warunkiem jest przystąpienie do Komunii św., osiągnięcie wieku dojrzałego- 16 lat, przez 3 lata dotychczas okresu gimnazjalnego udział w katechezach celem ugruntowania wiedzy religijnej. Ponadto w tym okresie przygotowawczym wtajemniczenia się w liturgię, umiłowanie Eucharystii, uczenia się życia we wspólnocie Kościoła. W tym okresie wprowadzane są praktyki pierwszych piątków miesiąca mające służyć dobru duchowemu kandydatów oraz uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, roratach i Drogach Krzyżowych.

- reklama -

Nie są to łatwe zadania, ale konieczne do bycia prawdziwym Chrześcijaninem. Oczywiście
kandydatów do bierzmowania uczy się również właściwego postępowania w codziennym życiu: przestrzegania przykazań Bożych, kochać bliźniego swego jak siebie samego, pomagać ludziom potrzebującym tego a tym samym być przykładem dla innych. To najlepsze formy ewangelizacji.

Smutne jest to, że najczęściej nasza ewangelizacja i pogłębianie wiary katolickiej kończy się na przygotowaniu do Bierzmowania. A przecież prawdziwy Katolik powinien nie tylko chodzić w niedziele na Msze św. do Kościoła, ale również w nich uczestniczyć poprzez uważne słuchanie słowa Bożego, śpiewać i modlić się, a jednocześnie oddawać cześć Bogu. Bo przecież Eucharystia to nie przedstawienie teatralne lecz spotkanie z naszym stwórcą i ojcem niebieskim. Tego musimy chcieć i ciągle się uczyć i nie unikać prasy i literatury katolickiej, oglądać programy i filmy z tego zakresu.

Pomóżmy zatem nowo bierzmowanym w rodzinach i naszych środowiskach kroczyć tą drogą i módlmy się za nich.

W czwartek 11 maja sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa pomocniczego Diecezji Opolskiej ks.bpa Pawła Stobrawy otrzymało 76 młodych ludzi w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Najwięcej było w macierzystej- dużej parafii, a 26 z Markowic i 6 z Płoni. Po zakończeniu Mszy św. młodzież otrzymała od swoich proboszczów krzyże poświęcone przez ks. Biskupa, które mają im towarzyszyć przez całe życie.

Krystian Niewrzoł

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here