Koniec ze wspinaczką po schodach na trzecie piętro. Magistrat planuje wybudowanie wind

urząd miasta
Urząd Miasta Racibórz.

Chodzi o dwie windy wewnętrzne. Na razie magistrat ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia, choć już teraz wiadomo, że do najtańszych ono nie będzie należeć.

- reklama -

– Mamy świadomość takiej potrzeby. Kiedyś z pewnością o tym pomyślimy – mówił w marcu 2016 roku prezydent Mirosław Lenk zagadnięty przez radnego Piotra Klimę o windy w magistracie. Radny często styka się ze środowiskami raciborskich seniorów, stąd upomniał się o takie udogodnienie szczególnie z myślą o nich, a także o niepełnosprawnych. Jeśli coś stało na przeszkodzie, to wysoki koszt przedsięwzięcia. Wiceprezydent Wojciech Krzyżek już rok temu koszt samego szybu szacował na 300 tys. zł. Cała zaś inwestycja, związana z reorganizacją i adaptacją urzędowych pomieszczeń to wydatek nawet rzędu miliona zł. To dużo, stąd prezydenci obawiali się, iż taki wydatek publicznych pieniędzy spotka się ze społecznymi zarzutami o zbędne fanaberie urzędników (wystarczy przypomnieć lawinę krytyki która spadła na urząd za remont z 2013 roku, a przecież wydano wtedy zaledwie 50 tys. zł).

Teraz widocznie władze doszły do skutku, iż takie udogodnienie jest jednak konieczne, stąd magistrat rozpisał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Wykonanie wind osobowych wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta w Raciborzu. Z przetargowej specyfikacji wynika, iż chodzi o dwie windy wewnętrzne. Ich powstanie wiąże się z szeregiem koniecznych przebudów. W ramach opracowania należy zaprojektować:

1. Przebudowę pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta i wejścia do budynku urzędu dla zabudowy wewnętrznej windy osobowej (nr 1) z poziomu zero (chodnika) na poziom parteru.
2. Przebudowę pomieszczeń lokalu gastronomicznego w zakresie pokazanym na załączniku nr 1 (przebudowa holu, pomieszczeń magazynowych i sanitariatów) w związku z montażem windy nr 1.
3. Przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. w przebudowywanych pomieszczeniach lokalu gastronomicznego.
4. Przebudowę pomieszczeń związanych z zabudową windy osobowej nr 2 z poziomu piwnicy (pomieszczenia Straży Miejskiej), na poziom III piętra budynku urzędu, zlokalizowanej w narożniku korytarza budynku od strony zachodniej.
5. Szyby windowe dla windy nr 1 i windy nr 2.
6. Instalacje niezbędne do zasilania, sterowania i obsługi wind.
7. Instalację monitoringu skierowaną na wejścia do wind.
8. Przebudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych, linii logicznych, wod-kan i c-o, które znajdą w kolizji z projektowanymi szybami windowymi.
9. Instalację dla zasilania do tablic informacyjnych w formie ekranów świetlnych, oraz same tablice, zlokalizowanych na każdym piętrze przy wyjściu z windy nr 2.
Przyjęte rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym przed ostatecznym wykonaniem dokumentacji projektowej.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 25 maja br.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here