Magistrat szykuje się do przebudowy ul. Długiej w Raciborzu

przebudowa

Ulica Długa po przebudowie ma zachować staromiejski charakter. Planowane jest też utrzymanie podziału ulicy na część pieszo-rowerową i pieszą z zachowaniem istniejącej różnicy poziomu terenu oraz likwidacja barier architektonicznych.

- reklama -

Magistrat ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Długiej w Raciborzu”. Dokumentacja ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje swym zakresem ciąg ulicy Długiej od Rynku do budynku nr 46 tj. 2 511 m2.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

ETAP  I –  opracowanie 3 koncepcji rozwiązań architektonicznych przebudowy ul. Długiej oraz aranżacji terenu w obrębie pasa drogowego
ETAP II – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie wybranej koncepcji

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 9 czerwca 2017 roku.

W   ramach   realizacji   zadania   należy   w miejsce istniejącego zagospodarowania przestrzeni i przyległego otoczenia zaprojektować nową aranżację przy spełnieniu następujących warunków:

– dostosowanie projektowanej przebudowy do staromiejskiego charakteru obszaru,
– nawiązanie do zabudowy sąsiedniej w kwestii kontynuacji parametrów takich jak: forma architektoniczna, wykorzystanie terenu, gabaryty,
– utrzymanie podziału ulicy na część pieszo-rowerową i pieszą z zachowaniem istniejącej różnicy poziomu terenu,
– likwidacja barier architektonicznych na projektowanym terenie.

W dokumentacji należy uwzględnić przebudowę istniejących kwietników, schodów, obiektów małej architektury, oświetlenia, w części po nieparzystej stronie ulicy, tak aby całość tworzyła wspólną przestrzeń. Teren można podzielić na strefy funkcjonalne, nawiązujące do charakteru miejsca prowadzonej działalności (miejsca na ogródki przed lokalami gastronomicznymi) z zachowaniem istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wykonanego z płyt granitowych i kostki kamiennej. Projektowane miejsca do zagospodarowania zielenią ozdobną (np. kasetony) powinny być wyposażone w system nawadniający.

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here