Prawie 1,7 mln dofinansowania UE dla CKZiU nr 2 „Mechanik”

Mechanik Racibórz

100 uczniów i 15 nauczycieli skorzysta z oferty projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim”.

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Raciborski w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uplasował się na 2. miejscu listy ocenionych projektów i został skierowany do dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie.

- reklama -

Projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim” przewiduje następujące formy wsparcia:

 – indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego,

– sprofilowane doradztwo zawodowe,

– dedykowane kursy certyfikowane,

– płatne praktyki i staże,

– wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni.

Wartość projektu: 1.784.890,86 zł
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (95%): 1.695.646,32 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020 r.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here