Zbiornik Racibórz Dolny: Przetarg na dokończenie budowy opóźniony o miesiąc

racibórz dolny

Termin wyznaczony przez RZGW na składanie ofert na dokończenie budowy miał upłynąć 30 czerwca. Tymczasem postępowanie cały czas nie jest zamknięte. Dlaczego?

- reklama -

W październiku 2016 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach odstąpił od umowy z hiszpańską firmą Dragados, dotychczasowym wykonawcą. 21 kwietnia 2017 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie firmy, który dokończy budowę. Jak zapowiada RZGW, ma on zostać wyłoniony w III kwartale 2017 roku. Postępowanie miało zakończyć się 30 czerwca, tymczasem przedłużono je blisko o miesiąc, do 27 lipca 2017 roku. Dlaczego? – Powodem są liczne zapytania od oferentów. Bank Światowy zarekomendował, że firmom składającym oferty należy zapewnić odpowiedni czas na ustosunkowanie się do odpowiedzi udzielonych na zapytania w prowadzonym postępowaniu – tłumaczy Linda Hofman, rzecznik prasowy RZGW Gliwice. 27 lipca ma być terminem ostatecznym i inwestor (RZGW) nie przewiduje kolejnego jego przekładania.

Przypomnijmy, budowa zbiornika zakończyć miała się w 2017 roku. Najwyższa Izba Kontroli obecnie wskazuje na rok 2020. Ósma kontrola NIK-u, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku (już po usunięciu Dragadosa) stwierdziła szereg nieprawidłowości przy budowie zbiornika. Jak czytamy w raporcie „Już tylko dotychczasowe opóźnienia budowy Zbiornika Racibórz spowodowały wzrost kosztów inwestycji z 505 mln euro do 772,6 mln euro. Różnica 267,6 mln euro będzie musiała zostać pokryta ze środków budżetu państwa.” Z prognozami NIK nie zgadza się dyrektor Tomasz Cywiński, który optymistycznie zakłada III kwartał 2019 roku jako realny termin ukończenia prac. Jeśli chodzi natomiast o poniesione dotychczas koszta, dyrektor szacuje, że są połowiczne adekwatnie do ukończonych prac, które szacuje na 54%.

A oto jak wg stanu na 28 października 2016 r. przedstawia się stan zaawansowania prac:

Obiekt nr 1 (Zapora czołowa z budowlami towarzyszącymi):

1. Wykonanie kolumn żwirowych – wykonano 95% zakresu dla zapory czołowej.
2. Nasyp korpusu zapory czołowej z gruntów sypkich – wykonano ok 39% zakresu.
3. Wykonanie elementów żelbetowych budowli przelewowo – spustowej narastająco wynosi 26 320 m3 betonu co daje 67 % całości betonu na filary, przyczółki i mury oporowe.
4. Wykonywano zasypki fundamentów murów oporowych i przyczółków budowli przelewowo – spustowej.
5. Kanał doprowadzający – wyprofilowanie skarp, ułożenie bentomaty, wykonanie narzutu kamiennego na skarpach, zaawansowanie tych robót sięga 63% narastająco
6. Kanał odprowadzający – wyprofilowanie skarp, ułożenie bentomaty, wykonanie narzutu kamiennego na skarpach w miejscu ujścia kanału odprowadzającego do kanału ulgi, zaawansowanie narastająco wynosi narastająco ok. 53 %.
7. Upust do Odry Miejskiej – wykonywano roboty ziemne, montaż konstrukcji rozparcia ścianek szczelnych, skuwanie głowic pali fundamentowych oraz prowadzone były roboty związane z wykonaniem żelbetowych elementów konstrukcyjnych budowli. Wykonano odcinek przesłony przeciwfiltracyjnej pod obiektem.

Obiekt Nr 2 (Zapora lewobrzeżna z budowlami towarzyszącymi)

1. Wykonanie kolumn żwirowych – wykonywano w lokalizacjach – od km 3+100 do 3+525 – 98 %. – od km 4+100 do 4+800 – 53 % Do wykonania pozostaje ok. 227745mb kolumn żwirowych
2. Nasyp korpusu zapory – prowadzone były prace związane z rozbiórką nasypów zawierających rdzeń z łupka powęglowego oraz odtworzenie ich w całości z pospółki. Łączne zaawansowanie nasypu zapory lewobrzeżnej z gruntów sypkich – ok. 43 % zakresu.
3. Prowadzono roboty na rozdziale wód rzeki Psiny, są to budowle 223 gdzie zakończono roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych, budowla 224 gdzie prowadzono roboty żelbetowe. Wykonawca zabetonował płytę denną stanowiska górnego i dolnego oraz dokończył wszystkie ściany komory upustowej do rz.190,00 npm. Również na budowli 225 (stanowiącej rodział wód rzeki Psiny) Wykonawca zakończył betonowanie płyty dennej, ścian oraz ustroju nośnego kładki pieszo jezdnej.
4. Wykonawca prowadził roboty na rowie Tworków tj. układanie na podsypce i geowłókninie płyt wielootworowych żelbetowych, oraz układanie krawężników prefabrykowanych.

Obiekt Nr 3 (Zapora prawobrzeżna z budowlami towarzyszącymi)
1. Wykonanie kolumn żwirowych – 95% Do wykonania pozostaje ok. 7877mb kolumn żwirowych – w miejscach występowania
kolizji (przejazdy drogowe, sieci wodociągowe, etc.)
2. Nasyp korpusu zapory – prowadzone były prace związane z rozbiórką nasypów zawierających rdzeń z łupka powęglowego oraz odtworzenie ich w całości z pospółki. Łączne zaawansowanie nasypu zapory prawobrzeżnej wynosi ok. 60% w tym: Nasyp korpusu zapory prawobrzeżnej z gruntów sypkich – wykonano 52% zakresu, Nasyp korpusu zapory prawobrzeżnej z gruntów spoistych – wykonano 99% zakresu
3. Prowadzono roboty konstrukcyjne przy przepustach grawitacyjnych, wciąganie rur GRP, wykonywanie konstrukcji wlotów i wylotów z przepustów, montaż klap zwrotnych itp.
4. Prowadzono roboty żelbetowe na pompowni Buków – zabetonowano ściany pompowni do poziomu stropu, prowadzono także prace umocnieniowe płytami ażurowymi koryta potoku Łęgoń w czaszy zbiornika.
5. Prowadzono roboty żelbetowe na upuście sterowanym ze zbiornika Pogrzebień do pompowni Buków.

Obiekt nr 4 (Zaplecze eksploatacyjne Zbiornika)

1. Zakończono roboty zasadnicze na zapleczu eksploatacyjnym, wykonano drogę dojazdową D2, sieci, oraz zagospodarowanie terenu.
2. Planowane jest oddanie zaplecza eksploatacyjnego do użytkowania w 2017 r.

Obiekt Nr 5 (Zagospodarowanie czaszy zbiornika).

1. Wykonywano wyburzenia budynków we wsi Nieboczowy. W 2016 r. wyburzono 20 budynków, pozostaje do wyburzenia 80 budynków co stanowi ok. 40% całości.
2. Wykonywano roboty związane z ubezpieczeniem skarp i koron wysp zlokalizowanych w czaszy zbiornika.

/ps/

- reklama -

7 KOMENTARZE

  1. Budują z łupka, potem rozbierają. Teraz dajcie to chińczykom lub innej firmie nieprofesjonalnej jak Dragados. Wstyd, ile do tego dołożymy. W przetargu wygra firma najtańsza, powtórka z rozrywki. A może lepiej raz a dobrze?

  2. Kto nas złupił na tym łupku? Ten co zaprojektował, ten co się zgodził, ten co to przebadał, ci którzy załadowali, ci którzy przewieźli, ci którzy pchali spychami, ci którzy wałowali, ci którzy twierdzili bo badali, że dobrze zagęszczone, ci którzy zmierzyli (geodeci), ci którzy odkopali, załadowali i wywieźli. Dali (sprzedali) na to papiery? Wzięli kasę legalnie. Tylko po co nam to było? Gdzie jest prokuratura>?

  3. Z tego co wiem, pytań było ok. 400!! to oznacza, że przetarg był znowu niedbale przygotowany, pozwalał na interpretacje i był w nim brak informacji. Znowu jedno kryterium – cena. Czy nikt nie może wyciągnąć lekcji z przeszlości, że przy tego typu strategicznych zamówieniach powinno sie połozyć nacisk na jakość: metodologia realizacji zadania, planowanie, zrozumienie zakresu robót, DOŚWIADCZENIE oferenta w tego typu inwestycjach – to jest najważniejsze anie cena. No ale przecież Bank Światowy dał „no objection” więc BKP i BWP są kryci…..

  4. problemem są niekompetentni pracownicy RZGW.
    w każdym normalnym kraju za taką fuszerkę poleciałby dyrektor ze stołka, a tu dyrektor idzie w zaparte, a reszta mu klaszcze.
    Zapytajcie ile w poszczególnych miesiącach realizacji inwestycji RZGW zatrudniał hydro-specjalistów. Był okres (i to dość długi), gdy było zero – już samo to świadczy, że nie chodzi o dokończenie budowy zbiornika, bo jeśli miałaby być robota wykonana skutecznie – to przede wszystkim muszą być zatrudnieni profesjonaliści…

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here